Yrityspalvelut

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
29.12.2020

1. Rekisterin nimi

Yrityspalveluiden markkinointi- ja asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Rantasalmen kunta (y-tunnus 0166906-4)
Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Yrityskoordinaattori
Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi
p. 040 161 5048

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Rantasalmen kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötiedon käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden hallinnointi. Yritys- ja yhteystietoja käytetään viestintään, markkinointiin ja yritysten kontaktointiin sekä raportointiin. Rekisteritietoa käytetään myös yrityspalveluiden palvelunprosessin kehittämiseen.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on yleinen etu ja julkisen vallan käyttäminen.

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakasyritystiedot: nimi, osoite, Y-tunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot sekä yrityksen palveluhistoria, mukaan lukien hankkeisiin ja tapahtumiin osallistuminen.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Asiakkaalta, yritystietorekisteristä (esim. patentti- ja rekisterihallituksen avoin data) sekä yrityksen verkkosivuilta ja muihin palveluihin sijoitetuilta lomakkeilta.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rantasalmen kunnan työntekijät, joilla on työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset oikeudet rekisterin henkilötietoihin.

9. Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa asiakkaan hyväksynnällä.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään tarkoituksenmukaisuusharkinnan perusteella.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisteritietoja ylläpidetään MS Outlook -sovelluksessa.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.