Kohdeavustukset

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
28.2.2022

1. Rekisterin nimi

Kohdeavustukset

2. Rekisterinpitäjä

Rantasalmen kunta (y-tunnus 0166507-1)
Kunnanhallitus
Eliel Saarisen tie 2, 58900 Rantasalmi

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Sivistysjohtaja
Koulutie 4, 58900 Rantasalmi
p.040 560 8121

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Rantasalmen kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kohdeavustusten hallinnointi (hakemukset, päätökset ja avustusten maksaminen).

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on julkisen vallan käyttäminen (julkishallinnon ja rekisteröidyn vapaaehtoisen tehtävän toteuttaminen).

Keskeinen lainsäädäntö:
Kuntalaki (410/2015)
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019)

6. Rekisterin tietosisältö

Hakemustiedot: hakijan perus- ja yhteystiedot (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero) ja pankkitilin numero.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Hakijalta itseltään hakemuksella.

8. Henkilötietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan tarvittaessa verohallintoon.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kunnan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti, tai niin kauan kun mahdollinen ulkopuolinen rahoittaja edellyttää.

Säilytysajan perusteena on:
Kuntaliiton suositukset
Mahdolliset rahoittajan ohjeet

11. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Ei sähköistä käsittelyä.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja aineistoa saa käsitellä vain henkilöt, joilla työtehtävien mukainen oikeutus tiedonkäsittelyyn.