Kausiasukastiedottaminen

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
28.2.2022

1. Rekisterin nimi

Kausiasukastiedottaminen

2. Rekisterinpitäjä

Rantasalmen kunta (y-tunnus 0166507-1)
Eliel Saarisen tie 2, 58900 Rantasalmi

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Yrityskoordinaattori
Eliel Saarisen tie 2, 58900 Rantasalmi
p. 040 161 5048

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Rantasalmen kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötiedon käsittelyn tarkoitus on kausiasukkaiden tiedottaminen kunnan palveluista ja tapahtumista.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste yleinen etu ja julkisen vallan käyttäminen sekä rekisteröidyn suostumus.

6. Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite

7. Henkilötietojen tietolähteet

Digi- ja väestötietovirastolta ja rekisteröidyltä itseltään.

8. Henkilötiedon käsittelijät

Sopimuksenmukainen pilvipalvelun tuottaja.

9. Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mutta, on huomioitava, että henkilötietoja käsitellään Microsoftin pilvipalveluissa, jolloin järjestelmän ylläpitopalvelua tapahtuu myös EU:n ulkopuolella.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään tarkoituksenmukaisuusharkinnan perusteella. Rekisteröity voi perua suostumuksensa ottamalla yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön (selosteen kohta 3).

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisteritietoja ylläpidetään MS Outlook -sovelluksessa.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.