Liikuntapalvelut

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
6.7.2023

1. Rekisterin nimi

Liikuntapalvelut

2. Rekisterinpitäjä

Rantasalmen kunta (y-tunnus 0166507-1)
Kunnanhallitus
Eliel Saarisen tie 2, 58900 Rantasalmi

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Hyvinvointijohtaja
Eliel Saarisen tie 2, 58900 Rantasalmi
p. 040 161 5033

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Rantasalmen kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kuntalaisten liikunnan ja liikunnallisten elämäntapojen toteuttaminen, ohjaus ja edistäminen.
Henkilötietoja käsitellään myös kunnassa toukokuussa 2023 käynnistyneessä Liikunnallisen elämäntavan edistämishankkeessa, joka on kohdistettu erityisesti  kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on yleinen etu ja julkisen vallan käyttäminen.

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perus- ja yhteystiedot (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero). Asiakkaan suostumuksella käsitellään myös erityisiä henkilötietoja, kuten esim. terveystietoja.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Asikkaalta itseltään.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Kunnan työntekijät, joilla työtehtävien mukainen oikeutus käsitellä asianomaisia henkilötietoja.
Sopimuksen mukaisen palveluntuottajan työntekijät, joilla työtehtävien mukaiset käyttöoikeudet liikuntapalveluiden henkilötietoihin.

8. Henkilötietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain asiakkaan suostumuksella.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään tarpeen mukaan.

11. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Ei sähköistä käsittelyä.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja aineistoa saa käsitellä vain henkilöt, joilla työtehtävien mukainen oikeutus tiedonkäsittelyyn.