Vaalit

Suomessa valtakunnallisia vaaleja ovat eduskuntavaalit, presidentinvaali, kuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Lisäksi voidaan toimittaa neuvoa-antavia valtiollisia ja kunnallisia kansanäänestyksiä.

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin neljän vuoden välein huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa kunnassa. Rantasalmen kunnanvaltuustoon kuuluu 19 jäsentä.

Eduskunnassa on kaksisataa kansanedustajaa, jotka valitaan eduskuntavaaleilla kerran neljässä vuodessa. Eduskuntavaalien vaalipäivä on huhtikuun kolmas sunnuntai.

Europarlamenttivaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin kaikista EU:n jäsenvaltioista. Vaalit toimitetaan viiden vuoden välein.

Tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa suoralla presidentinvaalilla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai.

Kuntavaalit 2021

Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestys tapahtuu kotimaassa 26.5. – 8.6.2021 ja ulkomailla 2. – 5.6.2021. Rantasalmen kunnassa kuntavaaleissa valitaan kunnanvaltuustoon 19 valtuutettua.

Vaaliasiakirjojen toimittaminen

Ehdokashakemuksia otetaan vastaan kunnanvirastolla tiistaina 4.5.2021 klo 14 – 16 kunnanvaltuuston istuntosalissa.

Kunnanhallitus on 29.3.2021 päättänyt kuntavaalien 2021 äänestyspaikoista.

Yleinen ennakkoäänestyspaikka on SuurSavoHalli/Jäähalli os. Urheilutie 4, 58900 Rantasalmi.

Aukioloajat ovat:

 • keskiviikkona 26.5.2021 klo 9 – 16
 • torstaina 27.5.2021 klo 9 – 16
 • perjanitana 28.5.2021 klo 9 – 16
 • maanantaina 31.5.2021 klo 9 – 16
 • tiistaina 1.6.2021 klo 9 – 16
 • keskiviikko 2.6.2021 klo 9 – 18
 • torstai 3.6.2021 klo 9 – 18
 • perjantai 4.6.2021 klo 9 – 18
 • lauantai 5.6.2021 klo 10 – 14
 • sunnuntai 6.6.2021 klo 10 – 14
 • maanantai 7.6.2021 klo 9 – 18
 • tiistai 8.6.2021 klo 9 – 18

Laitosäänestyspaikat ovat Palvelukeskus Mäntylä (vanhusten rivitalot Lipposenpolku 1 ja 2 sekä vanhusten palvelutalo Rinteelä), Kuusela, Anna-koti, Rantasalmen vuodeosasto ja Onnenhelma Oy. Ennakkoäänestyksestä em. laitoksissa tiedotetaan niissä julkaistavissa kuulutuksissa.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan. Kotiäänestyksessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Vaalipäivän  13.6.2021 äänestyspaikka

Rantasalmen äänestysalue: SuurSavoHalli/Jäähalli, Urheilutie 4, 58900 Rantasalmi

Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.

Vaalien ulkomainonta 

Vaalien ulkomainonta aloitetaan Rantasalmen kunnassa 19.5.2021. Ulkomainonta on sallittua Kylätiellä, Päiväkodin kohdalla.

Vaalimainosten paikkajärjestyksessä noudatetaan ehdokaslistojen arvottua järjestystä vasemmalta oikealle. Jokaiselle ehdokkaita asettaneelle varataan 1 paikkaa. Telineissä on taustalevyjä. Jokainen taho hoitaa itse mainosten kiinnittämisen, niiden kunnossapidon ja välittömästi vaalien jälkeen niiden pois ottamisen.

Lisää tietoa vaaleista >