Arkistot

KesäReppu 2023

KesäReppu-toiminta toteutetaan kesällä 2023 arkipäivisin ajalla 5.-30.6.2023 (juhannusaattona kiinni) ja  31.7–4.8.2022. Heinäkuussa KesäReppu ei ole toiminnassa. Päivittäinen toiminta-aika on klo 6:30 – 17:00…

Lue lisää

Keskeiset muutokset jätehuoltomääräyksissä

Tähän yhteyteen on koottu keskeiset muutokset jätehuoltomääräyksissä, jotka astuvat voimaan Rantasalmen kunnassa 01.07.2023 ellei muutoksenhausta muuta johdu. Ensisijaisesti kannattaa tutustua suoraan määräyksiin, mutta…

Lue lisää

Valvontasuunnitelman julkaiseminen kommenteille

Ympäristönsuojelulaki velvoittaa kuntia laatimaan alueelleen valvontasuunnitelman ja suunnitelmaan perustuvan valvontaohjelman. Suunnitelman hyväksymisestä ei tehdä lain mukaan päätöstä, mutta kuntalaisille ja toiminnanharjoittajille annetaan mahdollisuus…

Lue lisää

Julkinen kuulutus meluilmoituksen johdosta

Rantasalmen kunnan ympäristösihteeri on käsitellyt ilmoituksen ja tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta tilapäisestä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Päätös kuulutetaan niin…

Lue lisää

Metsäillan to 9.2.2023 materiaali

Metsäillassa 9.2.2023 keskusteltiin monipuolisesti kunnan taajama-, virkistysalue- ja metsätalousalueiden hoitoon liittyen. Paikalla oli reippaat 30 asiasta kiinnostunutta. Alustajina toimivat johtaja Petri Pajunen, MHY…

Lue lisää
1 2 3