Maaseutupalvelut

Maaseututoimisto on osa Rantasalmen kunnan hallinnoimaa JJRS-maaseututointa. Maaseututoimea johtaa maaseutupäällikkö. Juvan, Joroisten, Rantasalmen ja Sulkavan  kuntien maaseututoimistot palvelevat kaikkina arkipäivinä.

Maaseutuhallinnon tehtäviin kuuluu mm.

  • maataloustukiin liittyvä asiakaspalvelu; hakemusten vastaanotto, käsittely ja maksatus; tuenhakuun liittyvä yleinen neuvonta
  • petovahinkoasiat (myös maatalouteen kuulumattomat): katselmukset ja korvauskäsittely
  • muu hallinnon vaatima valvonta ja tarkastukset, mm. hukkakauraseuranta
  • rahoitusneuvonta

 

Cap27 – kooste tukiehdotuksesta vuosille 2023-2027, ei lopullinen >

 

Yhteystiedot

Maaseutupäällikkö (Rantasalmella maanantaisin, muulloin ajanvarauksella)
Sirpa Leväinen
040 725 0284
sirpa.levainenrantasalmi.fi

Maaseututoimen sihteeri
Satu Närhi
0400 135 050
satu.narhijuva.fi

Maaseututoimen sihteeri
Sari Sopanen
040 561 5208
sari.sopanenrantasalmi.fi

Toimistosihteeri
Maisa Kokki
044 417 5213
maisa.kokkisulkava.fi