Maaseutupalvelut

Maaseututoimisto on osa Rantasalmen kunnan hallinnoimaa JJRS-maaseututointa. Maaseututoimea johtaa maaseutupäällikkö. Juvan, Joroisten, Rantasalmen ja Sulkavan  kuntien maaseututoimistot palvelevat etukäteen sopien kaikkina arkipäivinä.

Maaseutuhallinnon tehtäviin kuuluu mm.

  • maataloustukiin liittyvä asiakaspalvelu; hakemusten vastaanotto, käsittely ja maksatus; tuenhakuun liittyvä yleinen neuvonta
  • petovahinkoasiat (myös maatalouteen kuulumattomat): katselmukset ja korvauskäsittely
  • muu hallinnon vaatima valvonta ja tarkastukset, mm. hukkakauraseuranta
  • rahoitusneuvonta

Seuraa ajankohtaista asiaa Etelä-Savon maaseutuhallinnon facebook-sivuilta => linkki

Tietoa maatalouden tuista ja rahoituksesta => maaseutu.fi ja www.ruokavirasto.fi

Yhteystiedot

Maaseutupäällikkö  (tavattavissa sovittaessa)
Sirpa Leväinen
040 725 0284
sirpa.levainenrantasalmi.fi

Maaseututoimen sihteeri
Satu Närhi
0400 135 050
satu.narhijuva.fi

Maaseututoimen sihteeri
Maisa Kokki
044 417 5213
maisa.kokkisulkava.fi