Maaseutupalvelut

Maaseututoimisto on osa Rantasalmen kunnan hallinnoimaa JJRS-maaseututointa. Maaseututoimea johtaa maaseutupäällikkö. Juvan, Joroisten, Rantasalmen ja Sulkavan  kuntien maaseututoimistot palvelevat etukäteen sopien kaikkina arkipäivinä.

Maaseutuhallinnon tehtäviin kuuluu mm.

  • maataloustukiin liittyvä asiakaspalvelu; hakemusten vastaanotto, käsittely ja maksatus; tuenhakuun liittyvä yleinen neuvonta
  • petovahinkoasiat (myös maatalouteen kuulumattomat): katselmukset ja korvauskäsittely
  • muu hallinnon vaatima valvonta ja tarkastukset, mm. hukkakauraseuranta
  • rahoitusneuvonta

Seuraa ajankohtaista asiaa Etelä-Savon maaseutuhallinnon facebook-sivuilta => linkki

Tietoa maatalouden tuista ja rahoituksesta => maaseutu.fi ja www.ruokavirasto.fi

Yhteystiedot

Maaseutupäällikkö  (tavattavissa sovittaessa)
Sirpa Leväinen
040 725 0284
sirpa.levainenrantasalmi.fi

Maaseututoimen sihteeri
Satu Närhi
0400 135 050
satu.narhijuva.fi

Maaseututoimen sihteeri
Maisa Kokki
044 417 5213
maisa.kokkisulkava.fi

Ajankohtaista nyt

Kunnan arvot brändityön perustana

KUNNAN ARVOT BRÄNDITYÖN PERUSTANA  Tule keskustelemaan ti 28.5.2024 klo 17.00 kuntalaisten olohuoneeseen  Helmikuussa 2024 käynnistettiin Rantasalmen kunnassa eri väestöryhmien kuulemistilaisuudet kunnan arvojen muodostamiseksi...