Tuetun maksullisen maatalouslomituksen kannustintuki

Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät voivat saada maksullista lomittaja apua entisin ehdoin tuettuun maksulliseen lomitukseen enintään 120 tuntia vuodessa joko kokonaisina päivinä tai yksittäisinä tunteina.

Enimmäismäärä on henkilökohtainen, joten jokaisella tilalta vuosilomaan oikeutetulla henkilöllä on erikseen mahdollisuus tuettuun maksulliseen lomittaja apuun 120 tunnilta. Myös ne maatalousyrittäjät, jotka järjestävät lomituksensa itse, voivat saada maksullista lomituspalvelua. Paikallisyksikkö voi harkinnanvaraisesti hyväksyä lomittajaksi myös yrittäjän ehdottaman henkilön, ns. lomituspalveluyrittäjän.

Hakeminen

Maksullista lomitusapua haetaan omasta paikallisyksiköstä (Rantasalmen lomituspalvelut), joka laskuttaa tuettua maksullista lomitusta käyttänyttä yrittäjää Melan määräämällä tuntihinnalla 13,93 € huomioimatta mahdollista kunnan tukea.

Tukea haettaessa on täytettävä maksullisen maatalouslomituksen kannustintukihakemus ja liitettävä mukaan maksutositteet käytetystä maksullisesta lomitusavusta.

Tukea voi hakea kaksi kertaa vuodessa 30.8.2021 ja 20.1.2022 mennessä. Hakemukset ja tarvittavat liitteet toimitetaan Rantasalmen kuntaan.

Rantasalmen kunta
Poikkitie 2
58900 Rantasalmi

Lisätietoja lomituspäällikkö Harri Tillman puh. 040 160 3751 ja johtava lomittaja Veli-Matti Luukkonen puh. 040 561 5209.

Kunnan kannustintuki

Maksettuaan lomituslaskun yrittäjä voi hakea Rantasalmen kunnalta jälkikäteen maksettavaa lomituksen kannustintukea 6,96 €/lomitustunti. Tukea on saatavissa niin kauan kuin määrärahaa

Rantasalmen kunnan maksullisen lomituksen tukilomake (pdf)