Tuetun maksullisen maatalouslomituksen kannustintuki

Jokainen vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä voi saada Melan lomituspalveluihin sisältyvää tuettua maksullista lomitusta enintään 120 tuntia vuodessa joko kokonaisina päivinä tai yksittäisinä tunteina. Tähän lomitusmuotoon on haettavissa myös kunnan kannustintukea.

Kannustintuki haetaan erillisellä hakemuksella Rantasalmen kunnalta lomituspalvelun toteuduttua. Liitteenä toimitetaan laskujäljennökset ja maksutositteet käytetystä maksullisesta lomitusavusta. Kunnan kannustintuen määrä vuonna 2022 on 6,97 e/h. Tukea on saatavissa niin kauan kuin määrärahaa riittää.

Tukea voi hakea kaksi kertaa vuodessa 31.8.2022 ja 20.1.2023 mennessä. Hakemukset ja tarvittavat liitteet toimitetaan osoitteeseen

Rantasalmen kunta
Poikkitie 2
58900 Rantasalmi

Rantasalmen kunnan maksullisen lomituksen tukilomake (pdf)