Väestötiedot

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
28.2.2022

1. Rekisterin nimi

Väestötietojen ylläpito

2. Rekisterinpitäjä

Rantasalmen kunta (y-tunnus 0166906-4)
Eliel Saarisen tie 2, 58900 Rantasalmi

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Hallintopäällikkö
Eliel Saarisen tie 2, 58900 Rantasalmi
p. 040 733 5670

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Rantasalmen kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rantasalmen kunnan kirjoilla olevan väestön henkilötietojen käyttäminen viranomaistoimintaa varten.

Käsittelyn oikeusperuste on lakisääteinen. Rantasalmen kunta käsittelee väestön henkilötietoja voidakseen tuottaa lakisääteisiä palveluita ja pitääkseen muita asiakasrekistereitä ajan tasalla.

Keskeinen lainsäädäntö:
Julkisuuslaki (621/1999)
Kuntalaki (410/2015)
Väestötietolaki (661/2009)

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn sukunimi ja etunimet, osoitetiedot, kansalaisuus, äidinkieli, syntymäaika, syntymäkunta, kuolinpäivä, henkilötunnus, sukupuoli, ammatti, puolison nimi ja henkilötunnus, puolison ammatti, vihkipäivä, lasten syntymäajat, kiinteistötunnus, samassa osoitteessa asuvat, edelliset asuinpaikat sekä kuntaan/kunnasta muuttopäivä.

Rekisteritiedot ovat osittain salassa pidettäviä.

Salassapidon peruste:
Väestötietolaki (661/2009)
Julkisuuslaki (621/1999, 24§)

7. Henkilötietojen tietolähteet

Digi- ja väestötietovirasto toimittaa sähköisen muutosaineiston viikoittain.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Käsittelijöinä toimivat tietojärjestelmien sopimusten mukaiset tietojärjestelmätoimittajat.

9. Henkilötietojen luovutukset

Henkilölle ja yhteisölle luovutetaan väestötietojärjestelmästä tietoja, joita nämä tarvitsevat oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa toteuttamiseksi.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterin tietosisältö päivittyy viikottain Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä. Henkilötietoihin kohdistuvat historiatiedot kuten osoitemuutokset (kunnassa/kuntaan/kunnasta) ja kuolintieto säilyvät rekisterissä sen elinkaaren ajan. Rekisterin elinkaari katkeaa ja historiatieto poistuu, jos DVV:ltä tilataan uusi perusaineisto ja alkaa rekisterin uusi elinkaari.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Väestötiedot päivitetään säännöllisesti perusjärjestelmiin.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä
suojaustoimia.

Rekisterinpitäjän ja järjestelmäntoimittajien kesken on tehty sopimus tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista. Järjestelmäntoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.