Nuorisovaltuusto

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
28.2.2022

1. Rekisterin nimi

Nuorisovaltuuston jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Rantasalmen kunta (y-tunnus 0166507-1)
Kunnanhallitus
Eliel Saarisen tie 2, 58900 Rantasalmi

3. Rekisterin vastuuhenkilöt

Nuoriso-ohjaaja
Eliel Saarisen tie 2, 58900 Rantasalmi
p. 040 833 6479

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Rantasalmen kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rantasalmen kunnan Nuorisovaltuuston toiminnan ja jäsenyyden hoitaminen.

Henkilötiedon käsittelyn oikeus perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen. Kuntalaki velvoittaa jokaista kuntaa asettamaan nuorisovaltuuston turvaamaan nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa.

Keskeinen lainsäädäntö:
Kuntalaki (410/2015)

6. Rekisterin tietosisältö

Valtuutetun henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelin, syntymävuosi, koulu, luokanvalvoja, kotiosoite, matka kilometreinä kotoa kunnantalolle, matkankorvaus kokousmatkasta.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot kerätään valtuustokauden alussa valtuutetuilta itseltään ja koulua koskevat tiedot koulujen koulusihteereiltä.

8. Henkilötietojen luovutukset

Ulkopuolisille tahoille luovutetaan vain valtuutettujen nimet ja sähköpostiosoitteet.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina-ja mielipidetutkimuksiin.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kunnan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Säilytysajan perusteena on:
Kuntaliiton suositukset
Kansallisarkiston määräykset

11. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisteriä ylläpidetään kunnan omassa verkkolevy-ympäristössä. Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla rekisterin käyttöoikeuksia sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja aineistoa saa käsitellä vain henkilöt, joilla työtehtävien mukainen oikeutus tiedonkäsittelyyn.