Ympäristövalvonta

Ympäristönvalvonnan tehtävänä on myöntää sekä valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat.

Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti. Lakisääteisissä lupa- ja valvonta-asioissa noudatetaan tasapuolista kohtelua koko ympäristötoimen toiminta-alueella. Ympäristösihteeri tekee päätökset alle 40 000 m³:n maa-aineslupahakemuksista, melu- ja tärinäilmoituksista sekä hylättyjen ajoneuvojen siirroista.

Jätevesiasetus määrää jätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Jätevesijärjestelmän uusiminen vaatii toimenpideluvan.
Myös kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (pdf) on jätevesikäsittelyä koskevia ohjeita ja määräyksiä.

Vesikartta kertoo tietoa järvien ja jokien vedenlaadusta. Siirry karttapalveluun

Ympäristövalvonnan luvat

Lupia haetaan ymparisto.fi-palvelussa.

Vesiasiat

Hyödyllistä tietoa

Yhteystiedot

Ympäristösihteeri
Päivi Yli-Kovero
050 470 5080
paivi.yli-koverorantasalmi.fi
Ympäristötoimensihteeri
Airi Yletyinen
040 161 5008
airi.yletyinenrantasalmi.fi

Ajankohtaista nyt

Rakennuslupapäätökset 22.3.2023

Rakennuslupapäätökset 22.3.2023 (pdf)

Miljoonien mahdollisuus. 21.4.2023 Vihreän siirtymän rahoituksen hyödyntäminen Itä-Suomessa

ELY-keskukset yhteistyötahoineen ovat järjestämässä itäsuomalaisille yrityksille tilaisuuden vihreästä siirtymästä. Aiheena ovat muun muassa energiamurros, kiertotalous ja vähähiilisyys sekä näiden rahoitusmahdollisuudet. Tutustu ja ilmoittaudu...