Ympäristövalvonta

Ympäristönvalvonnan tehtävänä on myöntää sekä valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat.

Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti. Lakisääteisissä lupa- ja valvonta-asioissa noudatetaan tasapuolista kohtelua koko ympäristötoimen toiminta-alueella. Ympäristösihteeri tekee päätökset alle 40 000 m³:n maa-aineslupahakemuksista, melu- ja tärinäilmoituksista sekä hylättyjen ajoneuvojen siirroista.

Jätevesiasetus määrää jätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Jätevesijärjestelmän uusiminen vaatii toimenpideluvan.
Myös kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (pdf) on jätevesikäsittelyä koskevia ohjeita ja määräyksiä.

Vesikartta kertoo tietoa järvien ja jokien vedenlaadusta. Siirry karttapalveluun

Ympäristövalvonnan luvat

Lupia haetaan ymparisto.fi-palvelussa.

Vesiasiat

Hyödyllistä tietoa

Yhteystiedot

Ympäristösihteeri
Päivi Yli-Kovero
050 470 5080
paivi.yli-koverorantasalmi.fi
Ympäristötoimensihteeri
Airi Yletyinen
040 161 5008
airi.yletyinenrantasalmi.fi

Ajankohtaista nyt

Aurinkorannan kaavaluonnos nähtävillä 31.8.2021 saakka

Rantasalmen kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 14.06.2021 asettaa kirkonkylän asemakaavamuutos / Aurinkoranta kaavaluonnoksen liitteineen nähtäville. Kaavaluonnos on nähtävillä 28.06.- 31.08.2021 Rantasalmen kunnanviraston/kirjaston aulassa sekä...

Huolettaako katon lumikuorma?

Runsaslumisena talvena lumikuormatietoa on seurattavissa vesi.fi -karttapalvelusta => lumikuormakartta Luomikuormatietoa kiinteistönomistajille löytyy mm. Ympäristökeskuksen sivulta.