Ympäristövalvonta

Ympäristönvalvonnan tehtävänä on myöntää sekä valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat.

Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti. Lakisääteisissä lupa- ja valvonta-asioissa noudatetaan tasapuolista kohtelua koko ympäristötoimen toiminta-alueella. Ympäristöasiantuntija tekee päätökset alle 40 000 m³:n maa-aineslupahakemuksista, melu- ja tärinäilmoituksista sekä hylättyjen ajoneuvojen siirroista.

Jätevesiasetus määrää jätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Jätevesijärjestelmän uusiminen vaatii toimenpideluvan.
Myös kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (pdf) on jätevesikäsittelyä koskevia ohjeita ja määräyksiä.

Vesikartta kertoo tietoa järvien ja jokien vedenlaadusta. Siirry karttapalveluun

Kunnilla on velvollisuus laatia alueelleen valvontasuunnitelma ja suunnitelmaan pohjautuva valvontaohjelma. Suunnitelmassa on yleiskuva kunnan alueella sijaitsevista valvottavista kohteista sekä ympäristöön kohdistuvista riskeistä. Valvontaohjelma on salainen, mutta sen yhteenveto osana suunnitelmaa.

Ympäristövalvonnan luvat

Lupia haetaan ymparisto.fi-palvelussa.

  • Ympäristöluvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit: Toiminnoille, joista voi aiheutua haitallisia vaikutuksia lähiympäristöön, vesistöön, maaperään tai ilmaan kuuluvat ympäristönsuojelulain piiriin. Ympäristölupa, ilmoitus ja rekisteröinti
  • Maa-aineslupa: Maa-ainesten, kuten soran, hiekan, kiven ja mullan ottamiseen tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa. Maa-ainesten ottaminen
  • Rantojen ruoppaus: Vesirakennustöistä on ennakkoon tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle. Hae rantojen ruoppauslupaa / ymparisto.fi
  • Melu- ja tärinäilmoitus: Häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus. Meluilmoitus
  • Lannan patterointi: Lannan aumaamisesta on ennakkoon tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Aumausilmoitukset

Vesiasiat

Yhteystiedot

Ympäristöasiantuntija
Päivi Yli-Kovero
050 470 5080
paivi.yli-koverorantasalmi.fi

Toimistosihteeri
Airi Yletyinen
040 161 5008
airi.yletyinenrantasalmi.fi

Ajankohtaista nyt

Kunnan palvelu kesäaikana 2023

Kunnan palvelut kesäaikana 2023 (pdf)