Meluilmoitus

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 30 vuorokautta ennen suunnitellun toiminnan aloittamista. Kyseessä ennakkovalvontaan perustuva menettely, jolla ehkäistään ympäristöongelmia.

Ilmoituslomake melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (ymparisto.fi)

Toimintaa ei saa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta.

Jos suunniteltu toiminta kuitenkin sijoittuu kahden tai useamman kunnan alueelle, asian ratkaisee ELY-keskus.

Esimerkiksi rakentaminen tai yleisötilaisuus tarvitsee meluilmoituksen tekemisen, jos sen oletetaan olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kyseessä on

  • ympäristölupaa edellyttävä toiminta,
  • yksityishenkilön talouteen liittyvä toiminta,
  • puolustusvoimien toiminta
  • sellaisesta tilapäinen toiminta, josta kunta on antanut ympäristönsuojelumääräykset YSL 202 §:n nojalla ja samalla määrännyt, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole. Rantasalmella ei ole annettu tällaisia määräyksiä.
Lisätietoja

Ympäristöasiantuntija
Päivi Yli-Kovero
050 470 5080
paivi.yli-koverorantasalmi.fi

Ajankohtaista nyt

Kunnan palvelu kesäaikana 2023

Kunnan palvelut kesäaikana 2023 (pdf)