Aumausilmoitukset

Nitraattiasetus on annettu maa- ja puutarhataloudesta aiheutuvien nitraattipäästöjen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Se on yksi maatalouden vesiensuojelua edistävistä ohjauskeinoista, mutta sillä suojellaan myös maaperää ja ilmaa. Päästöjä voi syntyä lannan ja muiden lannoitteiden käytöstä, näiden varastoinnista ja käsittelystä sekä eläintuotannossa.

Aumausilmoituksen tekeminen

Aumausilmoitus (ent. patterointi) tehdään ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vuorokautta ennen

  • kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa
  • kompostin jälkikypsytyksestä aumassa
  • kuivalannan varastoinnista aumassa poikkeustilanteessa.

Viranomainen tekee tarvittaessa tarkastuskäynnin aumausilmoituksen johdosta.

Ilmoituslomakkeet löydät vesi.fi-palvelun Maatalouden vesiensuojeluosiosta.

Pääset tästä linkistä sivustolle

Ilmoituksen tekemisestä ei peritä maksua.

Ilmoitus kieltoajasta poikkeamisesta

Nitraattiasetuksessa on myös säädetty kiellosta levittää lantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita pellolle marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Kiellosta voidaan poiketa marraskuun loppuun saakka poikkeuksellisten sääolojen vuoksi. Ilmoitus on tehtävä lokakuun loppuun mennessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ilmoituslomake löytyy vesi.fi-palvelun Maatalouden vesiensuojeluosiosta.

Pääset tästä linkistä sivustolle

Ilmoituksen tekemisestä ei peritä maksua.

Lisätietoja

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje – Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:17

Ympäristöasiantuntija
Päivi Yli-Kovero
050 470 5080
paivi.yli-kovero@rantasalmi.fi

Ajankohtaista nyt

Kunnan palvelu kesäaikana 2023

Kunnan palvelut kesäaikana 2023 (pdf)