Valinnaiset aineet

Rantasalmen kunta on opetuksen järjestäjänä sijoittanut valinnaisuutta yhteisiin taito- ja taideaineisiin seuraavasti: liikuntaa yksi tunti vuosiluokilla 1 ja 2, kuvataidetta yksi tunti vuosiluokalla 5 sekä käsityötä yksi tunti vuosiluokilla 3, 4, 6 ja 7.

Oppilaiden valittavaksi jää yksi tunti vuosiluokalle 6 ja kuusi tuntia vuosiluokille 8 ja 9. Perusopetuksen aikana oppilaalla on valinnaisuutta 13 tuntia.

Rantasalmen kunnassa on mahdollista opiskella venäjän kieltä ylimääräisenä valinnaisena vieraana kielenä kaksi tuntia viikossa vuosiluokilla 4-9 (alakoulussa alkava A2-kieli). Opetukseen ilmoittautuminen tapahtuu kolmannen luokan keväällä. Luokilla 8 ja 9 tunnit järjestetään muiden valinnaisaineiden kohdalla.

Kuudennella luokalla oppilaat valitsevat yhden vuosiviikkotunnin sisällä yhden pysyvän oppimiskokonaisuuden lisäksi 1-3 oppimiskokonaisuutta omien ja ryhmän kiinnostuksen pohjalta. Valinnainen aine arvioidaan väli- ja lukuvuositodistuksessa Suoritettu -merkinnällä.

Seitsemännellä ja kahdeksannella vuosiluokalla valitaan valinnaisista taide- ja taitoaineista ja valinnaisista aineista vuosittain yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia valinnaisaineita, joita opiskellaan seuraavana lukuvuonna. Kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineet arvioidaan väli- ja lukuvuositodistuksessa numeroilla. Valinnoista ainakin kaksi vuosiviikkotuntia tulee olla ns. syventävä taide- ja taitoaine. Valinnaisia taito- ja taideaineita ovat musiikki, kuvataide, tekninen työ, tekstiilityö, liikunta ja kotitalous. Muiden valinnaisaineiden osalta valinnaisainetarjonta tarkistetaan lukuvuosittain.