Erityisopetus

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, jotka vammaisuuden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön, oppimisvaikeuden tai muun syyn perusteella tarvitsevat erityisiä opetusjärjestelyitä tai tukitoimia. Periaatteena on siis, että koulujärjestelmässä kuntoutus sisältyy oppilaitoksen opetustoimintaan.

Rantasalon peruskoulussa on kaksi pienluokkaa, joissa toteutetaan kokoaikainen erityisopetus erityisluokanopettajien ohjauksessa. Tämän lisäksi alakoululla työskentelee osa-aikaisessa erityisopetuksessa laaja-alainen erityisopettaja neljänä päivänä viikossa luokilla 0-5. Hän toimii myös Tuusmäen koulun erityisopettajana. Yläkoululla on yksi laaja-alainen erityisopettaja, joka työskentelee kaksi tuntia viikossa 6-luokkalaisten kanssa.

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaisella erityisopetuksella pyritään ennaltaehkäisemään, vähentämään ja korjaamaan oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia.  Yksilöllisten edellytysten mukaisiin oppimistavoitteisiin pyritään yhteistyössä luokanopettajan ja vanhempien kanssa. Tarvittaessa oppimisvaikeuksia ja muita koulunkäyntiin liittyviä ongelmia selvitetään yhteistyössä psykologin tai muun asiantuntijan kanssa. Erityisopetus tapahtuu yksilö- tai pienryhmäopetuksena oppituntien aikana. Puheopetusta annetaan tarvittaessa 0-2-luokilla. Erityisopetus painottuu alkuopetusluokkien oppilaisiin, mutta erityisopettaja on muillakin luokilla apuna viikoittain ja tarpeen vaatiessa. Erityisopetuksen onnistumisen takaa hyvä yhteistyö vanhempien kanssa.

Alakoulun laaja-alainen erityisopettaja Kirsti Turunen
kirsti.turunenrantasalmi.fi
040 161 5024

Rantasalon koululla

  • ma ja ti klo 8.00-14.00
  • to ja pe klo 8.00 – 13.00

 Tuusmäen koululla

  • ke klo 8.30 – 13.30

Yläkoulun laaja-alainen erityisopettaja Tiina Tilaeus
tiina.tilaeusrantasalmi.fi
040 161 5022

Alakoulun pienluokka

Kokoaikainen erityisopetus toteutetaan Pienluokassa, joka sijaitsee alakerrassa, luokkatilassa A4. Ohjaajina toimivat erityisluokanopettaja Marco Hämäläinen sekä koulunkäynninohjaaja Ritva Turtiainen.

Erityisluokanopettaja Marco Hämäläinen
marco.hamalainenrantasalmi.fi
040 161 5025