Erityisopetus

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, jotka vammaisuuden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön, oppimisvaikeuden tai muun syyn perusteella tarvitsevat erityisiä opetusjärjestelyitä tai tukitoimia. Periaatteena on siis, että koulujärjestelmässä kuntoutus sisältyy oppilaitoksen opetustoimintaan.

Rantasalon peruskoulussa on kaksi pienluokkaa, joissa toteutetaan kokoaikainen erityisopetus erityisluokanopettajien ohjauksessa. Tämän lisäksi alakoululla työskentelee osa-aikaisessa erityisopetuksessa kaksi laaja-alaista erityisopettajaa.

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaisella erityisopetuksella pyritään ennaltaehkäisemään, vähentämään ja korjaamaan oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia.  Yksilöllisten edellytysten mukaisiin oppimistavoitteisiin pyritään yhteistyössä luokanopettajan ja vanhempien kanssa. Tarvittaessa oppimisvaikeuksia ja muita koulunkäyntiin liittyviä ongelmia selvitetään yhteistyössä psykologin tai muun asiantuntijan kanssa. Erityisopetus tapahtuu yksilö- tai pienryhmäopetuksena oppituntien aikana. Puheopetusta annetaan tarvittaessa 0-2-luokilla. Erityisopetus painottuu alkuopetusluokkien oppilaisiin, mutta erityisopettaja on muillakin luokilla apuna viikoittain ja tarpeen vaatiessa. Erityisopetuksen onnistumisen takaa hyvä yhteistyö vanhempien kanssa.

Alakoulun laaja-alainen erityisopettaja Kirsti Turunen
kirsti.turunenrantasalmi.fi
040 161 5024

Yläkoulun erityisluokanopettaja Tiina Tilaeus
tiina.tilaeusrantasalmi.fi
040 161 5022

Yhtenäiskoulun laaja-alainen erityisopettaja Eeva Joronen
eeva.joronenrantasalmi.fi
050 434 7442

 

Alakoulun pienluokka

Kokoaikainen erityisopetus toteutetaan Pienluokassa, joka sijaitsee alakerrassa, luokkatilassa A4. Ohjaajina toimivat erityisluokanopettaja Marco Hämäläinen sekä koulunkäynninohjaajat Minna Barck ja Pia Julkunen.

Erityisluokanopettaja Marco Hämäläinen
marco.hamalainenrantasalmi.fi
040 161 5025