Rantasalmen yhtenäiskoulun järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla sekä kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Järjestyssäännöt ovat voimassa koulun alueella sekä paikoissa ja ympäristöissä, joissa opetusta järjestetään. Koulun alue tarkoittaa koulun rakennuksia ja piha-alueita.

Oppilaalla on koulussa oikeuksia ja velvollisuuksia

Oppilaan oikeudet

 • maksuton perusopetus kaikkina koulupäivinä
 • tasa-arvoinen kohtelu riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista
 • henkilökohtainen vapaus ja koskemattomuus
 • yksityiselämän suoja
 • turvallinen opiskeluympäristö

Oppilaan velvollisuudet

 • opetukseen osallistuminen ja annettujen tehtävien tekeminen
 • omista ja yhteisistä työvälineistä huolehtiminen
 • työrauhan turvaaminen
 • kohtelias käytös ja toisten huomioiminen: ystävällisyys, tervehtiminen ja kiittäminen
 • koulun järjestyssääntöjen noudattaminen

Opiskelu ja käyttäytyminen koulussa

 • Saavun oppitunneille täsmällisesti. Minulla on mukana opiskeluvälineet ja -varusteet.
 • Arvostan omaa ja toisten työtä.
 • Pidän yllä hyvää työrauhaa ja noudatan koulun aikuisten antamia ohjeita.
 • Keskityn opetukseen ja ohjeiden mukaiseen työskentelyyn.
 • Oppitunneilla, välitunneilla, koulun juhlissa sekä muissa tilaisuuksissa noudatan hyviä tapoja.
 • Käytän asiallista kieltä ja tervehdin toisia.
 • Käyttäydyn ystävällisesti, kohteliaasti ja olen rehellinen.
 • Autan apua tarvitsevaa. En kiusaa, nimittele tai syrji ketään.

Ruokailu

 • Noudatan hyviä ruokailutapoja sekä valvojan ja keittiöhenkilökunnan ohjeita.
 • Pesen kädet ennen ruokailua.
 • Otan ruokaa lautaselle vain sen verran, minkä jaksan syödä.
 • Opettelen maistamaan kaikkia ruokalajeja.
 • En käytä mobiililaitteita ruokalassa.
 • Annan kaikille ruokailurauhan.

Pukeutuminen

 • Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Oleskelu ja liikkuminen koulupäivän aikana

 • Vietän välitunnit välituntialueella.
 • Menen viivyttelemättä ulos ulkovälitunnilla.
 • Pyydän opettajalta luvan koulualueelta poistumiseen.
 • Noudatan koulukuljetuksessa kuljettajan antamia ohjeita.
 • Käytän kypärää, kun kuljen koulumatkan pyörällä tai mopolla.
 • Koulumatkoilla noudatan hyviä tapoja ja liikennesääntöjä.
 • Liikun ja oleskelen sisätiloissa rauhallisesti.

Siisteys ja kouluympäristö

 • Laitan ulkovaatteet naulakkoon ja kengät siististi niille varattuun paikkaan.
 • Pidän työpisteeni siistinä. Palautan käyttämäni tavarat omille paikoilleen.
 • Käytän yhteisiä tiloja ja työskentelyvälineitä asianmukaisesti.
 • Laitan roskat roskiin.
 • Pesen käteni ennen ruokailua.
 • Kierrätän asiaankuuluvalla tavalla.
 • Huolehdin, että luokkatila ja istumapaikkani on siisti ja järjestyksessä lähtiessäni.

Turvallisuudesta huolehtiminen

 • Vietän välitunnit sovituilla välituntialueilla enkä poistu koulualueelta ilman opettajan lupaa.
 • Säilytän kulkuneuvoni niille osoitetuilla paikoilla, enkä ajele niillä koulupäivän aikana.
 • En tuo kouluun tai käytä koulussa lailla kiellettyjä aineita tai vahingoittamiseen soveltuvia välineitä, päihteitä, tupakkatuotteita, huumausaineita tai energiajuomia.
 • En ole päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena.
 • En heittele kiviä, lumipalloja tai muita esineitä.
 • Ilmoitan kaikista huomaamistani vaarallisista tai uhkaavista tilanteista sekä kiusaamisesta välittömästi koulun henkilökunnalle.
 • Henkilökunnalla on oikeus tarvittaessa tarkastaa tavarani ja takavarikoida häiritsevät tai vaaralliseksi katsomansa aineet ja esineet.

Mobiililaitteiden käyttö koulussa

 • Säilytän omaa mobiililaitteeni repussa oppitunnilla. Saan käyttää sitä vain opettajan luvalla.
 • Saan ladata mobiililaitettani opettajan osoittamassa paikassa, kunhan se ei häiritse oppituntia.
 • Mobiililaitteeni ovat koulussa omalla vastuullani.
 • Jos laitteen käyttö häiritsee opiskelua, opettaja voi ottaa laitteen pois oppilaalta.
 • Noudatan tekijänoikeuksia käyttäessäni mobiililaitetta koulussa.
 • Kuvaan ainoastaan henkilöitä, joilta olen saanut luvan kuvaamiseen.
 • Julkaisen sosiaalisessa mediassa tai muualla ainoastaan sisältöjä, joihin minulla on tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat.

Yleiset kurinpitotoimet

Rantasalmen  yhtenäiskoulussa noudatetaan perusopetuslain ja opetussuunnitelman mukaista suunnitelmaa oppilaan ojentamisesta ja kurinpidosta.

Mikäli järjestyssääntöjä ei noudateta, seurauksia ovat puhuttelu, tarvittaessa luokasta poistaminen ja yhteydenotto huoltajiin. Mikäli laiminlyönnit jatkuvat, seurauksena ovat kasvatuskeskustelut, jälki-istunto, kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen.

Rehtori ja opettaja ovat velvollisia ilmoittamaan tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen tai niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Rantasalon peruskoulu 1.8.2018, 38 §