Ympäristön tilan seuranta

Kunnan ympäristösuojeluviranomaisen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu ympäristön tilan seuranta ja siihen liittyvien selvitysten ja tutkimuksien teettäminen. Rantasalmella seurataan Kosulanlammen tilaa kahdesti vuodessa osana ympäristöluvan mukaista tarkkailua. Myös muut tarkkailuraportit antavat tietoa tilanteen kehittymisestä.

Avointa tietoa ympäristön tilasta kerääntyy myös alla oleviin palveluihin:

Vesiaiheiset

Järvi-meriwiki on verkkopalvelu, jota rakennetaan ja julkaistaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Täältä löytyy perustiedot kaikista vähintään hehtaarin kokoisista järvistämme ja rannikon merialueista sekä valmiit työkalut, joilla voi esimerkiksi ylläpitää omaa havaintopaikkaa. Löydä oma lähivetesi, ja täydennä sen tietoja omilla kokemuksillasi.

Vesi.fi  on vesiaiheisen tutkitun tiedon lähde, joka palvelee sekä kansalaisia että eri alojen asiantuntijoita. Tietosisällön sivustolle tuottavat Suomen ympäristökeskus, ELY-keskukset, Ilmatieteen laitos ja Tulvakeskus yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Vesistökunnostajan karttapalvelu on helppo tapa tutustua vesistökunnostuksiin, saada tietoa vesistökunnostuksen suunnittelun tueksi sekä ilmoittaa vesistökunnostustoimenpiteistä ja seurannasta.

Lajitietoa

Vieraslajit.fi kokoaa suomalaisen vieraslajitiedon yhdelle sivustolle. Vieraslajit.fi auttaa tunnistamaan ja torjumaan haitallisia vieraslajeja sekä keräämään niistä havaintoja mm. lajien seurantaa ja tutkimusta varten. Sivustolla on myös tietoa vieraslajien torjuntaan liittyvästä lainsäädännöstä sekä hallintasuunnitelmista.

Suomen Lajitietokeskus erää ja yhdistää suomalaisen lajitiedon yhtenäiseksi ja avoimeksi kokonaisuudeksi tutkimuksen ja opetuksen, hallinnon sekä suuren yleisön käyttöön.

Avointa paikkatietoa

syke.fi/avointieto Suomen ympäristökeskus (Syke) tarjoaa avointa dataa ja tietoa kestävän ympäristön ja yhteiskunnan rakentamiseen. Tietoja on saatavilla mm. pinta- ja pohjavesistä, Itämerestä, ympäristön kuormituksesta ja häiriötekijöistä, arvokkaista luonnonympäristöistä, maanpeitteestä ja rakennetusta ympäristöstä.

Paikkatietoikkuna on kansallinen paikkatietoportaali, joka esittelee eri tiedontuottajien paikkatietoaineistoja ja -palveluja sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksia. Paikkatietoikkuna on keskeinen osa Suomen INSPIRE-toimeenpanoa

Ajankohtaista nyt

Kansalaishavainnot: Yhdessä tietoa ympäristöstämme

Kuvittele tilanne: olet ulkona lenkillä ja huomaat jotain erikoista luonnossa – ehkä harvinaisen linnun, epätavallisen kasvin tai jotain outoa säätilassa. Tiesitkö, että sinä...