Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Lisäksi rakennusvalvonta antaa maksutonta ja puolueetonta rakentamisen yleistä neuvontaa.

Tarkemmat määräykset rakentamisesta ja lupien myöntämisestä löytyy rakennusjärjestyksestä:

Lupapisteen ohjeet ja kirjautuminen

Rantasalmen kunnan rakennusvalvonta on ottanut käyttöön sähköisen Lupapiste.fi- asiointipalveluun. Luvat haetaan lupapiste.fi-palvelussa. Palvelu edellyttää kirjautumisen ja tunnistautumisen.

Luvat

  • Rakennuslupa tarvitaan rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen, peruskorjaamiseen sekä käyttötarkoituksen muutokseen. Lupa haetaan sähköisesti osoitteesta www.lupapiste.fi >
  • Jatkoaikaa rakentamiselle haetaan sähköisesti rakentamisen aloittamisen tai valmistumisen määräajan jatkamiseen osoitteessa www.lupapiste.fi
  • Toimenpidelupa tarvitaan rakennelman ja pienehkön 10-30m2:n talousrakennuksen rakentamiseen sekä jätevesijärjestelmän uusimineen. Lupa haetaan sähköisesti www.lupapiste.fi >
  • Toimenpideilmoitus tarvitaan 10 m2 ja sitä pienemmistä rakennelmista (esim. kota, grillikatos yms.). Ilmoitus haetaan pdf-lomakkeella ja toimitetaan rakennusvalvontaan. Toimenpidelupahakemus- tai ilmoitus (pdf)
  • Purkamislupa tarvitaan aina asemakaava-alueella, kun kyseessä on muu kuin talousrakennus. Purkulupa haetaan sähköisesti osoitteesta www.lupapiste.fi.
  • Rakennushankeilmoitus tehdään RH1-lomakkeella Suomi.fi palvelussa
  • Ilmoitus rakennuksen poistumasta, kun rakennus puretaan uudisrakentamisen vuoksi, rakennus tuhoutuu tulipalossa tai puretaan muusta syystä. Ilmoitus tehdään RK9-lomakkeella Suomi.fi palvelussa
  • Rakennushankkeen huoneistotiedot tarvitaan uusista ja laajentamisen tai muutostöiden yhteydessä muuttuvista asuinhuoneiston tiedoista. Ilmoitus tehdään RH2-lomakkeella Suomi.fi palvelussa.
  • Maisematyölupa on haettava maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön mm. kaivamiseen louhimiseen, maantäyttöön, maan tasaamiseen, puiden kaatoon ellei toimenpide ole vähäinen tai liity myönnettyyn rakennuslupaan tai kaavan toteuttamiseen kuten kunnallistekniikanrakentamiseen. Maisematyölupa haetaan Lupapisteen kautta. Lupapiste >
  • Ilmoitus puiden kaatamisesta: Puiden kaataminen kaava-alueella vaatii ilmoituksen tekemisen rakennusvalvontaan.

Yhteystiedot

Tekninen johtaja
Mauri Ruuskanen
040 571 1689
mauri.ruuskanenrantasalmi.fi

Toimistosihteeri
Airi Yletyinen
040 161 5008
airi.yletyinenrantasalmi.fi

Ajankohtaista nyt

Aktiviteetit ja liikuntapalvelut

Liikunta-aktiviteetit Rantasalmen kunta ostaa monipuoliset liikuntapalvelut sekä liikunta-alueiden hoidon ja kunnossapidon Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä kunnan liikuntapalvelujen käyttäjille. Tavoitteena on edistää liikuntaa, kilpa- ja...