Lasten kotihoidon tuki on lakisääteinen, ja sitä maksetaan perheille, jotka vanhempainvapaan jälkeen hoitavat alle kolmevuotiaita lapsiaan muulla tavoin kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä tai yksityisen hoidon tuella. Lapsen huoltajat hakevat itse kotihoidon tukea Kansaneläkelaitokselta. Kela perii kaikki kotihoidon tuen osuuden kustannukset lapsen kotikunnalta.

Kuntalisä on tarkoitus maksaa Rantasalmella asuville perheille, joissa lapsen vanhempi tai huoltaja hoitaa perheen lapset kotona ja on työlainsäädännön tarkoittamalla hoitovapaalla. Kotihoidontuen kuntalisää voidaan maksaa kotona hoidettavasta lapsesta sillä edellytyksellä, että perheen kaikki lapset hoidetaan kotona ja/tai jos perheen muut lapset ovat enintään 5 t/pv kestävässä osapäivähoidossa tai esiopetuksessa.

Kuntalisän saamisen ehdot laaditaan kuntakohtaiseksi. Kuntalisän maksaminen ja määrä perustuvat kunnan päätökseen. Kunta voi maksaa kuntalisää itse tai se voidaan maksaa Kelan kautta. Jos kunta haluaa maksaa kuntalisän Kelan kautta, kunta ja Kela tekevät kuntalisäsopimuksen.

Kotihoidontuen kuntalisän maksatuskriteerit

  • Kotihoidon tuen kuntalisä maksetaan perheen nuorimmasta  kotihoidon tuen piirissä olevasta, alle 3-vuotiaasta lapsesta.
  • Perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona. Esiopetusikäinen lapsi voi osallistua perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen eikä siten vaikuta alle 3-vuotiaan kuntalisän saantiin.
  • Kotihoidon tuen kuntalisän määrä on Rantasalmen kunnassa 250 €/kk
  • Kotihoidon tuen piirissä olevista lapsista ei makseta kuntalisää, jos perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa (äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha, osittainen vanhempainraha).
  • Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, jolla on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka. Jos kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ei irtisanota esim. kesäloman ajalta, kotihoidon tukeen ei ole oikeutta. Tämä ehto tarkistetaan Kelassa.

Palvelulautakunta päätti, että kotihoidontuen kuntalisän maksamista jatketaan 1.6.2023 alkaen toistaiseksi.

Voit kysyä lisää kuntalisästä Jaana Koposelta.

Jaana Koponen
jaana.koponenrantasalmi.fi

 

Ajankohtaista nyt

Aktiviteetit ja liikuntapalvelut

Liikunta-aktiviteetit Rantasalmen kunta ostaa monipuoliset liikuntapalvelut sekä liikunta-alueiden hoidon ja kunnossapidon Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä kunnan liikuntapalvelujen käyttäjille. Tavoitteena on edistää liikuntaa, kilpa- ja...