Varhaiskasvatuspalvelut

Rantasalmen kunnan varhaiskasvatuspalveluita ovat kaksi päiväkotia, perhepäivähoito sekä avoin varhaiskasvatus (kerhotoiminta). Vuorohoitoa tarjotaan Vuoropäiväkoti Käenkellossa.

Rantasalmella 6-vuotiaiden esiopetus, esioppilaiden aamu- ja iltapäivähoito ja koululaisten iltapäivähoito on koulutoimen alaista toimintaa.

Varhaiskasvatus on ennen kaikkea lapsen oikeus, joten kaikki lapset (1-5-vuotiaat) ovat tervetulleita varhaiskasvatuksen piiriin. Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämän piireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Varhaiskasvatus tukee lapsen elinikäistä oppimista, jossa leikillä on tärkeä merkitys. Ammattitaitoinen henkilöstö toimii yhteistyössä lasten vanhempien kanssa, jossa ensisijainen kasvatusvastuu on vanhemmilla. Yhteistyön tavoitteena on hyvinvoiva, kasvava, kehittyvä ja oppiva lapsi.

Lapsen hoitaminen kotona lasten kotihoidontuen avulla on kunnallisen päivähoidon vaihtoehto. Jotta perheellä on mahdollisuus saada kotihoidon tukea, ei lapsella voi samanaikaisesti olla päivähoitosijoitusta päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Kuitenkin esimerkiksi kahden lapsen perheissä voi toisella lapsista olla päivähoitosijoitus, jolloin kotihoidontukea maksetaan kotona olevasta lapsesta.


Tilapäinen varhaiskasvatuspaikka – parkkimaksu

Tilapäisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan satunnaista varhaiskasvatuksen tarvetta, jota perhe voi käyttää enintään 5 pv/kk joko kokopäiväisenä tai osapäiväisenä. Tilapäinen varhaiskasvatuspaikka voidaan myöntää, mikäli päiväkotiryhmässä tai perhepäivähoidossa on sille päivälle vapaa paikka.  Tilapäisen varhaiskasvatuksen tuntimaksu yli 4 tunnin päivästä on 15 € ja 4 tuntia päivässä käytettävästä varhaiskasvatuksesta peritään 9 €. Jos lapselle on myönnetty tilapäinen paikka 1-5 päiväksi kuukaudessa, peritään maksu tilapäisen varhaiskasvatusmaksun mukaisesti.

Yhteystiedot

Varhaiskasvatus, Rantasalmi

Varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Pasi Savolainen
040 558 5290
Oravantie 4
58900 Rantasalmi
pasi.savolainenrantasalmi.fi

Toimistosihteeri
Jaana Niiranen
Varhaiskasvatuksen laskutus
040 161 5016
Poikkitie 2
58900 Rantasalmi
jaana.niiranenrantasalmi.fi

Lomakkeet ja ohjeet

Ajankohtaista nyt

Aktiviteetit ja liikuntapalvelut

Liikunta-aktiviteetit Järvi-Saimaan Palvelut Oy tuottaa Rantasalmen kunnalle monipuoliset ja kattavat liikuntapalvelut sekä liikunta-alueiden hoidon ja kunnossapidon palvelusopimuksen mukaan. Tavoitteena on edistää liikuntaa, kilpa-...