Varhaiskasvatuspalvelut

Rantasalmen kunnan varhaiskasvatuspalveluita ovat päiväkoti, perhepäivähoito sekä avoin varhaiskasvatus (perhekahvilatoiminta). Vuorohoitoa tarjotaan Päiväkoti Kuutissa.

Rantasalmella 6-vuotiaiden esiopetus, esioppilaiden aamu- ja iltapäivähoito ja koululaisten iltapäivähoito on koulutoimen alaista toimintaa.

Varhaiskasvatus on ennen kaikkea lapsen oikeus, joten kaikki lapset (1-5-vuotiaat) ovat tervetulleita varhaiskasvatuksen piiriin. Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämän piireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Varhaiskasvatus tukee lapsen elinikäistä oppimista, jossa leikillä on tärkeä merkitys. Ammattitaitoinen henkilöstö toimii yhteistyössä lasten vanhempien kanssa, jossa ensisijainen kasvatusvastuu on vanhemmilla. Yhteistyön tavoitteena on hyvinvoiva, kasvava, kehittyvä ja oppiva lapsi.

Opas varhaiskasvatukseen siirtyvän lapsen vanhemmille

Lapsen hoitaminen kotona lasten kotihoidontuen avulla on kunnallisen päivähoidon vaihtoehto. Jotta perheellä on mahdollisuus saada kotihoidon tukea, ei lapsella voi samanaikaisesti olla varhaiskasvatussijoitusta päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Kuitenkin esimerkiksi kahden lapsen perheissä voi toisella lapsista olla varhaiskasvatussijoitus, jolloin kotihoidontukea maksetaan kotona olevasta lapsesta.

Rantasalmella on myös käytössä 1.8.2022 alkaen kotihoidontuen kuntalisä, josta lisätietoa Kunnan sivuilla uutisissa.
Linkki palvelulautakunnan 13.4.2023 kokouksen asiapykälään https://rantasalmi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023179-6


Tilapäinen varhaiskasvatuspaikka – parkkimaksu

Tilapäisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan satunnaista varhaiskasvatuksen tarvetta, jota perhe voi käyttää enintään 5 pv/kk joko kokopäiväisenä tai osapäiväisenä. Tilapäinen varhaiskasvatuspaikka voidaan myöntää, mikäli päiväkotiryhmässä tai perhepäivähoidossa on sille päivälle vapaa paikka.  Tilapäisen varhaiskasvatuksen tuntimaksu yli 4 tunnin päivästä on 15 € ja 4 tuntia päivässä käytettävästä varhaiskasvatuksesta peritään 9 €. Jos lapselle on myönnetty tilapäinen paikka 1-5 päiväksi kuukaudessa, peritään maksu tilapäisen varhaiskasvatusmaksun mukaisesti.

Yhteystiedot

Varhaiskasvatus, Rantasalmi

Varhaiskasvatuspäällikkö
Johanna Pohjanpalo
040 558 5290
Kappelitie 4
58900 Rantasalmi
johanna.pohjanpalorantasalmi.fi

Toimistosihteeri
Jaana Koponen
Varhaiskasvatuksen laskutus
040 161 5016
Eliel Saarisen tie 2
58900 Rantasalmi
jaana.koponenrantasalmi.fi

Lomakkeet ja ohjeet

Varhaiskasvatuksessa tapahtuneen omaisuusvahingon sähköinen korvaushakemus

Sähköinen vahingonkorvaushakemus

Ajankohtaista nyt

Aktiviteetit ja liikuntapalvelut

Liikunta-aktiviteetit Rantasalmen kunta ostaa monipuoliset liikuntapalvelut sekä liikunta-alueiden hoidon ja kunnossapidon Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä kunnan liikuntapalvelujen käyttäjille. Tavoitteena on edistää liikuntaa, kilpa- ja...