Koulukuljetukset

Oppilaan oikeudet saada kuljetus määritellään perusopetuslaissa, jota voidaan täsmentää kuntakohtaisilla säännöillä.

Kunta järjestää ilmaisen koulukuljetuksen perusopetuslain 32§:n edellytyksin, kun oppilaan koulumatka on yli 5 km.

Kunta voi järjestää ilmaisen koulukuljetuksen tai maksaa kohtuullisen kuljetus- tai saattoavustuksen myös seuraavissa tapauksissa:

  • matka on oppilaalle vaarallinen
  • vaikea tai rasittava
  • terveydelliset syyt

Tällöin edellytetään, että matka on vähintään 3 km koskien vuosiluokkia 1-3 ja esiopetuksissa olevilla 2 km.

Matkan vaarallisuus ja vaikeus on selvitettävä viranomaisen lausunnon perusteella. Terveydelliset syyt on selvitettävä lääkärilausunnon perusteella, josta ilmenee kuljetuksen aika. Matkan pituus ei vaikuta kuljetusedun saantiin lääkärilausunnon pohjalta (koskee kaikkia vuosiluokkia).

Rantasalmen kunnassa on käytössä maksusitoumuskäytäntö poikkeustapauksiin (sähköinen lomake alla). Maksusitoumus voidaan myöntää vain jo olemassa oleville reiteille, mikäli kuljetuksessa on tilaa. Lisätietoa maksusitoumuksesta löytyy koulukuljetusoppaasta tai suoraan koulukuljetusten yhteyshenkilöltä.

Kunnan koulukuljetusten yhteyshenkilö:
Jaana Koponen, puh. 040 161 5016, sähköposti jaana.koponen[at]rantasalmi.fi

Koulukuljetusten aikataulut valmistuvat elokuun alussa.

Ajankohtaista nyt

Aktiviteetit ja liikuntapalvelut

Liikunta-aktiviteetit Järvi-Saimaan Palvelut Oy tuottaa Rantasalmen kunnalle monipuoliset ja kattavat liikuntapalvelut sekä liikunta-alueiden hoidon ja kunnossapidon palvelusopimuksen mukaan. Tavoitteena on edistää liikuntaa, kilpa-...