Koulujen opiskeluhuolto

Koulukuraattori

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään erilaisissa koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä ongelmissa. Ratkaisu ongelmiin etsitään yhdessä oppilaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä koulun muun henkilökunnan, lastensuojelun, terveydenhuollon ja perheneuvolan kanssa. Koulukuraattori osallistuu koulun opiskeluhuoltotyöryhmän toimintaan. Kuraattorin vastaanotto on lukiorakennuksessa.

Koulukuraattorin asiakaspalvelun tärkeimmät työmuodot ovat keskustelu ja tukitoimien järjestäminen sekä verkostotyön tekeminen. Koulukuraattoriin voivat olla yhteydessä oppilaan itsensä lisäksi lapsen vanhemmat, kaverit tai opettajat.

Koulukuraattori
Ann-Helena Koivunoro
040 558 5288
ann-helena.koivunororantasalmi.fi

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto jatkaa lastenneuvolassa aloitettua terveyden, kasvun ja kehityksen seurantaa. Kouluterveydenhuolto on osa koulun arkea. Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on koulun ja terveydenhuollon yhteinen tehtävä.

Terveystarkastukset koululaisille tehdään vuosittain. Vanhempien toivotaan osallistuvan lapsensa tarkastukseen. 5-luokkalaisilla on terveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi myös lääkärintarkastus. Kouluterveydenhuolto toimii lukiorakennuksessa.

Kouluterveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä kaikissa lapsen terveyteen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Lääkärin vastaanottoajat tilataan kouluterveydenhoitajan kautta.

Kouluterveydenhoitaja
Sirpa Ikäheimonen
044 417 2612

Hammashoito

Oppilaat kutsutaan hammashoitolaan yksilöllisesti määritellyn tarkastusvälin mukaisesti (1/2-2v). Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä hammashoitolaan.

Hammashoitola
015 527 7151

Koulupsykologi

Ajanvaraukset kouluterveydenhoitajan kautta.

Ajankohtaista nyt

Aktiviteetit ja liikuntapalvelut

Liikunta-aktiviteetit Järvi-Saimaan Palvelut Oy tuottaa Rantasalmen kunnalle monipuoliset ja kattavat liikuntapalvelut sekä liikunta-alueiden hoidon ja kunnossapidon palvelusopimuksen mukaan. Tavoitteena on edistää liikuntaa, kilpa-...

Ajankohtainen tieto alueen koronavirustilanteesta

Ajantasainen tieto Itä-Savon sairaanhoitopiirin koronavirustilanteesta sekä toimintamallit ja suositukset löytyvät sosteri.fi-sivustolta. Sivulta sosteri.fi/koronavirus-sosterissa/ löydät tietoa muun muassa seuraavista asioista Ajantasainen tilanne Sosterin alueen...