Koulujen opiskeluhuolto

Koulukuraattori

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään erilaisissa koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä ongelmissa. Ratkaisu ongelmiin etsitään yhdessä oppilaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä koulun muun henkilökunnan, lastensuojelun, terveydenhuollon ja perheneuvolan kanssa. Koulukuraattori osallistuu koulun opiskeluhuoltotyöryhmän toimintaan. Kuraattorin vastaanotto on lukiorakennuksessa.

Koulukuraattorin asiakaspalvelun tärkeimmät työmuodot ovat keskustelu ja tukitoimien järjestäminen sekä verkostotyön tekeminen. Koulukuraattoriin voivat olla yhteydessä oppilaan itsensä lisäksi lapsen vanhemmat, kaverit tai opettajat.

Koulukuraattori
Ann-Helena Koivunoro
040 558 5288
ann-helena.koivunoroetelasavonha.fi

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on maksutonta terveydenhuoltoa, johon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset ja ensiapuluonteinen sairaanhoito.

Laajat terveystarkastukset: terveydenhoitajalla ja koululääkärillä peruskoulun 1, 5 ja 8 luokilla, lukiossa 2 luokalla

 Muu sairauksien tutkimus ja hoito sekä vapaa-ajan tapaturmien hoito tapahtuu terveyskeskuksella Ilveksenti 11, puh. 015 5277148

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on yhteistyössä perheiden kanssa turvata lapsille ja nuorille heidän edellytystensä mukainen mahdollisimman terve kasvu ja kehitys, sekä tukea ja ohjata heitä terveyttä edistävissä valinnoissa luoden perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. Kouluterveydenhuollon terveydenhoitaja ja lääkäri osallistuvat myös terveellisen koulu- ja opiskeluympäristön luomiseen yhteistyössä koulun muun henkilöstön kanssa.

HUOM! KOULUUN SAA TULLA VAIN TERVEENÄ.  Jos oppilaalla on hengitystieoireita, yhteys terveyskeskuksen infektiovastaanottoon, puhelin 015 527 7148. Jos oppilas sairastuu kesken päivän, on lähdettävä koulusta suoraan kotiin. Ei tarvitse käydä kouluterveydenhuollossa.

Terveydenhoitaja vastaanotto ilman ajanvarausta ma-pe klo 12-13, muulloin ajanvarauksella. Koululääkärin vastaanotto ajanvarauksella.

Rantasalmen kunnan opiskeluhuoltosuunnitelma 1.8.2023- (pdf)

Kouluterveydenhoitaja
Sirpa Ikäheimonen
044 417 2612
sirpa.ikaheimonenetelasavonha.fi

Koulupsykologi

Ajanvaraukset kouluterveydenhoitajan kautta.

Hammashoito

Oppilaat kutsutaan hammashoitolaan yksilöllisesti määritellyn tarkastusvälin mukaisesti (1/2-2v). Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä hammashoitolaan.

Hammashoitola
015 527 7151

 

Ajankohtaista nyt

Aktiviteetit ja liikuntapalvelut

Liikunta-aktiviteetit Rantasalmen kunta ostaa monipuoliset liikuntapalvelut sekä liikunta-alueiden hoidon ja kunnossapidon Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä kunnan liikuntapalvelujen käyttäjille. Tavoitteena on edistää liikuntaa, kilpa- ja...