Tukea lasten ja nuorten harrastamiseen, LaKu-passi

Rantasalmen kunta myöntää palveluseteleitä, nk. LaKu-passeja (Lasten Kulttuuri -passi) taloudellista ja muuta tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoimintaan Rantasalmella. Tuki koskee rantasalmelaisia lapsia ja nuoria. Passin voi saada koulukuraattorilta tai muulta lapsen/nuoren kanssa työskentelevältä kunnan työntekijältä ja sen sisältö sovitaan yhdessä lapsen ja tarvittaessa hänen perheensä sekä työntekijän kanssa. Passilla voi saada maksuttoman osallistumisen kansalaisopiston kurssille, leirille tai yhdistyksen toimintaan, ja se voi sisältää myös mahdollisuuden maksuttomiin harrastusvälineisiin (esim. soitinvuokra).

LaKu-passi -käytäntö on suunniteltu yhteistyössä Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa. Verso on opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja jäsenkuntien rahoituksella toimiva organisaatio, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten yhtäläiset mahdollisuudet kulttuuri- ja taide-elämään. Rantasalmella tuki koskee kuitenkin myös urheilu- ym. harrastuksia.

Annetaan lasten harrastaa! LaKu -passin saat koulukuraattorilta!