Ympäristötoimi

Ympäristötoimen hallinnon ja palvelujen tuottamisesta Rantasalmen ja Sulkavan kunnille vastaa Rantasalmen kunta.

Ympäristötoimi toimii ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Sulkava) alaisuudessa. Vastuualueena on rakennusvalvonta, ympäristövalvonta sekä yksityistieasiat.

Ympäristötoimen toiminta-ajatuksena on edistää hyvää rakentamistapaa ja valvoa rakennustoimintaa määräysten ja asetusten mukaisesti, valvoa ja seurata ympäristön tilaa, ottaen huomioon kestävä kehitys sekä yksityisteiden osalta seurata ja edistää liikenneturvallisuutta sekä tehokasta tiealueiden kunnossapitoa. Lupa- ja valvonta asioissa tulee ottaa huomioon tasapuolinen kohtelu.

Johtava rakennustarkastaja
Mauri Ruuskanen

Rakennustarkastaja
Janne Hämäläinen

Ympäristötoimensihteeri
Airi Yletyinen

Ympäristösihteeri
Päivi Yli-Kovero

Yhteystiedot >