Kunnan johto

Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat käyttävät ylintä päätäntävaltaa hallintosäännön määräämällä tavalla.

Rantasalmen kuntaa johtaa kunnanjohtaja Rainer Leskinen.

Yhteystiedot >