Kunnan johto

Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat käyttävät ylintä päätäntävaltaa hallintosäännön määräämällä tavalla.

Rantasalmen kuntaa johtaa kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää.

Yrityskoordinaattori Antero Peiponen: Elinvoiman kehittäminen, yrittäjäyhteistö, markkinointi ja matkailu

Kiinteistöpäällikkö Johanna Lyijynen: Isännöitsijä/toimitusjohtaja KOY Järviluonnonkeskus, KOY Rantasalmen Teollisuustilat, KOY Rantasalmen Silva

Yhteystiedot >