Johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat

  • kunnanjohtaja Rainer Leskinen
  • vs. hallintopäällikkö Riitta Tolvanen
  • johtava rakennustarkastaja Mauri Ruuskanen
  • maaseutupäällikkö Sirpa Leväinen
  • kehittämispäällikkö Johanna Keränen
  • lukion rehtori-sivistysjohtaja Katja Koivunoro
  • yrityskoordinaattori Antero Peiponen
  • kiinteistöpäällikkö Johanna Tuukkanen

Yhteystiedot >