Johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat

  • kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää
  • hallintopäällikkö Harri Korhonen
  • johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen
  • maaseutupäällikkö Sirpa Leväinen
  • kehittämispäällikkö Johanna Keränen
  • lukion rehtori-sivistysjohtaja Katja Koivunoro
  • yrityskoordinaattori Antero Peiponen
  • kiinteistöpäällikkö Johanna Tuukkanen

Yhteystiedot >