Johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat

  • kunnanjohtaja Rainer Leskinen
  • vt. hallintojohtaja Jarkko Sanisalo
  • johtava rakennustarkastaja Mauri Ruuskanen
  • hyvinvointijohtaja Johanna Keränen
  • lukion rehtori-sivistysjohtaja Katja Koivunoro
  • yrityskoordinaattori Antero Peiponen
  • kiinteistöpäällikkö Johanna Tuukkanen

Yhteystiedot >