Nuorten paja on tarkoitettu rantasalmelaisille 16–29-vuotiaille opintonsa keskeyttäneille tai keskeyttämisuhan alla oleville nuorille tai koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääneille nuorille.

Nuorten paja tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia, joissa nuoret saavat kehittää taitojaan, löytää polkunsa työelämässä ja rakentaa vahvaa perustaa tulevaisuudelle. Näissä toimintaympäristöissä painotetaan käytännön kokemuksia, oppimista tekemällä ja yhteisöllisyyttä.

Nuorten pajan toiminta voi sisältää monenlaisia toimintoja, kuten kädentaitoja, tietotekniikkaa, taiteita ja kulttuuria sekä yrittäjyyteen liittyviä aiheita. Tärkeää on, että nuoret saavat osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, jolloin heillä on mahdollisuus vaikuttaa oman oppimisensa suuntaan. Nuorten pajalla on myös mahdollisuus suorittaa ammatillisia opintoja ja niiden osia koulutussopimuksella.

Yhteisöllisyys on keskeinen osa pajan toimintaa. Nuoret oppivat yhdessä ja toisiltaan sekä rakentavat verkostojaan. Tämä vahvistaa heidän sosiaalisia taitojaan ja antaa tukea työelämään tai koulukseen siirtymisessä.

Kaiken kaikkiaan nuorten paja tarjoaa arvokasta kokemusta ja tukea nuorille tulevaisuuden suunnan löytämiseksi.

Tiivis oppilaitosyhteistyö mahdollistaa yksilöllisen opiskelun suunnittelun ja opintojen osien suorittamisen myös etänä työpajalta käsin.

 

Nuorten työpajatoiminnasta vastaa Pia Partinen.

Pia Partinen
050 344 3290
pia.partinenrantasalmi.fi

Nuorten työpaja, Kylätie 46, 58900 Rantasalmi

Nuorten pajan löydät myös somesta:
nuorten_tyopaja_rantasalmi (IG)
Nuorten työpaja Rantasalmi ( FB)

Ajankohtaista nyt

Nuorten kesätyöllistäminen 2024

Hakuohjeet työnantajille Ajankohta 1.5.–31.8.2024 Työnantajat Rantasalmen kunnan alueella toimivat yritykset, kunnan eri osastot ja toimipaikat. Kunnan työllistämistuki Kunnan tuki työnantajalle: • 2 viikon...