Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tehtävä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva alle 29-vuotias nuori ja auttaa häntä sellaisten palveluiden tai muun tuen piiriin, jolla edistetään nuoren kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta yhteiskuntaan ja hänen muuta elämänhallintaansa sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille.

Erityisen huomion kohteena ovat peruskoulun jälkeen ilman jatko-opiskelupaikkaa olevat nuoret, sekä toisella asteella opintonsa keskeyttävät nuoret. Etsivän työn perustana on toimiva moniammatillinen verkostotyö. Työntekijät pyrkivät toimimaan linkkeinä eri palveluiden välillä, joita nuoret käyttävät. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle tukea ja ohjausta, joka perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Ota rohkeasti yhteyttä etsivään jos

  • et tiedä mistä saisit apua
  • kaipaat tukea tämän hetkisessä elämäntilanteessasi tai tulevaisuuden suunnittelussa
  • opiskelu ei suju tai on jo keskeytynyt
  • haluaisit töihin, mutta et tiedä mistä aloittaa
  • kotoa lähteminen ja asioiden hoitaminen tuntuu vaikealta
  • kaipaat luotettavaa aikuista jutteluun

 

yhteysetsivaan.fi –palvelu

yhteysetsivaan.fi -yhteydenottokanava on valtakunnallinen maksuton palvelu, jonka avulla nuoren yksilöinti- ja yhteystietojen sähköinen luovuttaminen nuoren kotikunnan etsivään nuorisotyöhön on tietoturvallista, sujuvaa, nopeaa ja vastaa tietosuoja-asetuksia ja saavutettavuusdirektiivin säännöksiä.

Viranomaisten lisäksi myös muut nuoren kanssa toimivat tahot, kuten nuoren huoltaja tai sukulainen, jotka arvioivat nuoren olevan etsivän nuorisotyön tarpeessa, voivat tehdä yhteydenottopyynnön nuoren suostumuksella. Nuorten kanssa toimivan tahon on kerrottava nuorelle yhteydenottopyynnöstä ennen sen lähettämistä.

Nuori voi myös itse ilmoittaa omat yhteystietonsa ja pyytää näin apua ja tukea etsivältä nuorisotyöltä.

 

Yhteystiedot

Rantasalmen etsivä nuorisotyöntekijä
Taija Pihlaja
040 161 5037
taija.pihlajarantasalmi.fi

Etsivän löydät myös somesta
Etsivä nuorisotyöntekijä Taija (FB) sekä ent_rmi (IG)

Ajankohtaista nyt

Nuorten kesätyöllistäminen 2024

Hakuohjeet työnantajille Ajankohta 1.5.–31.8.2024 Työnantajat Rantasalmen kunnan alueella toimivat yritykset, kunnan eri osastot ja toimipaikat. Kunnan työllistämistuki Kunnan tuki työnantajalle: • 2 viikon...