Ympäristötoimi ja rakennusvalvonta

YMPÄRISTÖTOIMIALA

Rantasalmen kunta on ympäristötoimialan isäntäkunta ja tuottaa ympäristötoimialan palvelut myös Sulkavan ja Juvan kunnille. Ympäristötoimiala toimii ympäristölautakunnan (yhteislautakunnan yhteystiedot) alaisuudessa.

Vastuualueena on rakennusvalvonta, ympäristövalvonta sekä yksityistieasiat. Tehtävänä on myös jakaa toimialalle kuuluvat avustukset kuten korjaus- ja energia-avustukset sekä yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset.

Ympäristötoimen toiminta-ajatuksena on edistää hyvää rakentamistapaa ja valvoa rakennustoimintaa määräysten ja asetusten mukaisesti, valvoa ja seurata ympäristön tilaa, ottaen huomioon kestävä kehitys sekä yksityisteiden osalta seurata ja edistää liikenneturvallisuutta sekä tehokasta tiealueiden kunnossapitoa. Lupa- ja valvonta-asioissa tulee ottaa huomioon tasapuolinen kohtelu.

Ympäristölautakunnan pöytäkirjat

Ympäristöministeriö ylläpitää ympäristöhallinnon verkkopalvelua jossa on ajankohtaista tietoa.

Yhteystiedot:

Ympäristöpäällikkö
Heikki Virta
044 417 5230
heikki.virta[at]rantasalmi.fi

Rakennustarkastaja
Mauri Ruuskanen
040 571 1689
mauri.ruuskanen[at]rantasalmi.fi

Ympäristötoimensihteeri
Airi Yletyinen
puhelin 040 161 5008
airi.yletyinen[at]rantasalmi.fi

Ympäristölautakunnan puheenjohtaja
Tiina Tilaéus
044 583 2200
tiina.tilaeus[at]rantasalmi.fi

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu