Muut toimielimet

Tiejaosto

Juvan edustajat

pj. Paunonen Tapio
Kaarisuontie 125
51860 Narila
050 328 3392
tapio.paunonenpp.inet.fi

hvj. Tarkiainen Jouni

Rantasalmen edustajat

vpj. Lukkarinen Jouko
Kokkokankaantie 1
58900 Rantasalmi
040 035 7928
jouko.lukkarinenrantasalmi.fi

hvj. Huupponen Petra

Sulkavan edustajat

j. Matinen Teija
Ajotie 4 C 11
58700 Sulkava
050 526 6723
teija.matinengmail.com

hvj. Joskitt Heikki

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Kunnanhallitus on 16.5.2016 § 110 päättänyt muodostaa yhteisen vanhus- ja vammaisneuvoston. Vanhus- ja vammaisneuvosto on vaikuttamisen väylä ikääntynyttä väestöä sekä vammaisia koskevissa asioissa.

Vanhuspalvelulain mukaisesti neuvosto on otettava mukaan suunnitteluun ja valmisteluun asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, asumisen, liikkumisen, osallisuuden tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen tai muiden tarvitsemisiensa palvelujen osalta.

Vammaislainsäädännön mukaisesti neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toi­mi­alo­jen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asiois­sa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, ter­vey­den, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päi­vit­täi­sis­tä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa pal­ve­lu­jen kannalta.

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten yhteystiedot v. 2019-2021:

 • Eero Eronen, pj, 050 4122 187, eero.o.eronengmail.com
 • Mirja Eronen, siht., mirja.eronenterveystalo.com
 • Jari Kemppainen
 • Sirpa Repo, 040 080 2793, sire47gmail.com
 • Helena Kärkkäinen
 • Olli Pekka Nykänen, 044 020 5700, openyk68gmail.com

Varajäsenet:

Elinvoimatoimikunta

 • Peiponen Antero, kokoonkutsuja
 • Junnila Petra
 • Korhonen Ari
 • Hukkanen Marisa
 • Wessman Mauri