Muut toimielimet

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Kunnanhallitus on 16.5.2016 § 110 päättänyt muodostaa yhteisen vanhus- ja vammaisneuvoston. Vanhus- ja vammaisneuvosto on vaikuttamisen väylä ikääntynyttä väestöä sekä vammaisia koskevissa asioissa.

Vanhuspalvelulain mukaisesti neuvosto on otettava mukaan suunnitteluun ja valmisteluun asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, asumisen, liikkumisen, osallisuuden tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen tai muiden tarvitsemisiensa palvelujen osalta.

Vammaislainsäädännön mukaisesti neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toi­mi­alo­jen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asiois­sa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, ter­vey­den, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päi­vit­täi­sis­tä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa pal­ve­lu­jen kannalta.

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten yhteystiedot v. 2022-2023:

  • Helena Kärkkäinen, pj, 040 724 7752 helena.karkkainenmbnet.fi
  • Mirja Eronen, siht., mirja.eronenterveystalo.com
  • Sisko Muukkonen, 040 527 9612, s.n.muukkonenluukku.com
  • Liisa Viinanen, 040 966 1598, liisama.viinanenluukku.com
  • Olli Pekka Nykänen, 044 020 5700, openyk68gmail.com

Varajäsenet: