Muut toimielimet

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Kunnanhallitus on 16.5.2016 § 110 päättänyt muodostaa yhteisen vanhus- ja vammaisneuvoston. Vanhus- ja vammaisneuvosto on vaikuttamisen väylä ikääntynyttä väestöä sekä vammaisia koskevissa asioissa.

Vanhuspalvelulain mukaisesti neuvosto on otettava mukaan suunnitteluun ja valmisteluun asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, asumisen, liikkumisen, osallisuuden tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen tai muiden tarvitsemisiensa palvelujen osalta.

Vammaislainsäädännön mukaisesti neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toi­mi­alo­jen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asiois­sa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, ter­vey­den, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päi­vit­täi­sis­tä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa pal­ve­lu­jen kannalta.

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten yhteystiedot v. 2024-2025:

  • Marja Arffman, pj, marja.arffman1gmail.com
  • Marja-Leena Lahti, marja-leena.45live.fi
  • Pirjo Tolvanen, pirjo54tolvagmail.com
  • Olli Pekka Nykänen, openyk68gmail.com

Sihteerinä ja esittelijänä toimii hyvinvointijohtaja Johanna Keränen 040 161 5033 johanna.keranenrantasalmi.fi.

Varajäsenet:

  • Tarmo Tolvanen
  • Sisko Muukkonen
  • Mauno Heiskanen
  • Liisa Viinanen

 

KASVO – Nuorten vaikuttajaryhmä

KASVO toimiii nuorten äänenä kunnan organisaatiossa. Se ajaa nuorten asioita eteenpäin, nostaa esille nuorten toiveita ja kertoo nuorten mielipiteen ajankohtaisiin kysymyksiin. KASVO kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa ja tarvittaessa useammin.

Nuorten vaikuttajaryhmä KASVO

Nuorten vaikuttajaryhmä KASVO etsii uusia innokkaita vaikuttajia riveihinsä! Ilmoita kiinnostuksesi Siljalle (Sissille)

Nuorisotilaohjaaja
Silja Issakainen
040 833 6479
silja.issakainenrantasalmi.fi