Opiskelijakunta

Opiskelijakunta mukana opiskelijan arjessa

Opiskelijakunnan tavoite on parantaa opiskelijan opiskelu- ja työskentely-ympäristöä ja kannustaa jokapäiväistä opiskelua monin eri keinoin, kuten teemapäivien ja tapahtumien avulla.

Opiskelijakunnan hallituksen kokoukset

Opiskelijakunnan hallituksen kokouksissa käsitellään asioita, joiden tavoitteena on parantaa ja kehittää opiskelijoiden opiskeluympäristöä. Hallituksen jäsenet ovat edustamassa kokouksissa koko omaa ryhmäänsä. Hallituksen jäsenet kertovat opiskelijoille kokouksissa käsitellyistä asioista ja niihin liittyvistä päätöksistä. Asioista ilmoitetaan myös opiskelijakunnan ilmoitustaululla.

Opiskelijakunnan hallitus

Kokoonpano vaihtuu lukuvuosittain.