Opiskelijakunta

Opiskelijakunta mukana opiskelijan arjessa

Opiskelijakunnan tavoite on parantaa opiskelijan opiskelu- ja työskentely-ympäristöä ja kannustaa jokapäiväistä opiskelua monin eri keinoin, kuten teemapäivien ja tapahtumien avulla. Opiskelijakunta hankkii kahvitaukojen kahvin opiskelijoille, ja koulun henkilökunta keittää sen. Kahvin hinta on 0,50 €/kuppi.

Opiskelijakunnan hallituksen kokoukset

Opiskelijakunnan hallituksen kokouksissa käsitellään asioita, joiden tavoitteena on parantaa ja kehittää opiskelijoiden opiskeluympäristöä. Hallituksen jäsenet ovat edustamassa kokouksissa koko omaa ryhmäänsä. Hallituksen jäsenet kertovat opiskelijoille kokouksissa käsitellyistä asioista ja niihin liittyvistä päätöksistä. Asioista ilmoitetaan myös opiskelijakunnan ilmoitustaululla.

Opiskelijakunnan hallitus

Kokoonpano vaihtuu lukuvuosittain.

Ajankohtaista nyt

Rantasalmen ja Sulkavan alueen hengitysinfektiopotilaiden hoito keskitetään Rantasalmelle

Rantasalmen terveysaseman yhteydessöä toimii erillinen infektioasema hengitystieinfektioiden hoitoa varten. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti asemalle ohjataan Rantasalmen ja Sulkavan kunnan asukkaat, joilla on hengitystietulehduksen...