Kuntastrategia

Visio Rantasalmi 2030:
• Turvallinen arki itsenäisellä Rantasalmella.
• Monipaikkaisuuden mahdollistava digitaalinen ja viihtyisä ympäristö.
• Elävä kunta houkuttelee asukkaita, vierailijoita ja kaupallisia palveluja.
• Luonnonvara alalla on mahdollisuuksia ennakkoluulottomalle yritystoiminnalle.
• Uusiutuva energiatuotanto merkittävässä roolissa.
• Kehittyvät teollisuus ja matkailuelinkeinot ovat merkittäviä työllistäjiä kuten Järvisydän , PEL Tuote Oy yms.
• Määrällisen kasvun tavoittelu on käännetty laadullisen kehityksen suuntaan.
• Monipuoliset ympärivuotiset harrastusmahdollisuudet.
• Yhteistyötä on vahvistettu sidosryhmien kanssa.
• Yhteisöllisyys, nopea reagointi ja osallistaminen on edelleen hyvällä ja korkealla tasolla.

Vision saavutettamiseksi on luotu strategia, johon voit tutustua: Rantasalmen kunnan strategia (pdf)