Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuustyön tavoitteena on löytää keinoja, joilla liikenneonnettomuuksien määrää ja koettua turvattomuutta saadaan tehokkaimmin vähennettyä. Työtä tehdään yhdessä Juvan ja Sulkavan kuntien kanssa. Ajantasaiset liikenneonnettomuustilastot ja turvallisuussuunnitelmat löytyvät osoitteesta itatoimija.fi >

Liikenneturvallisuustyöryhmä

JRS-kuntien liikenneturvallisuustyötä ohjataan ja seurataan liikenneturvallisuustyöryhmässä. Ryhmään kuuluu hallintokunnista edustajat, jotka vastaavat liikenneturvallisuustyön orga-nisoinnista omassa hallintokunnassa. Lisäksi ryhmään kuuluvat eri sidosryhmien edustajat.

Rantasalmen kokoonpano Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan yhteisessä liikenneturvallisuustyöryhmässä:

  • Harri Korhonen, hallintopäällikkö (pj.)
  • Pasi Savolainen, varhaiskasvatuksen esimies
  • Antti Turkki, rehtori
  • Anne Tarkiainen, vanhuspalvelujen palveluohjaaja, Terveystalo Oy

 

 

Ajankohtaista nyt

Aktiviteetit ja liikuntapalvelut

Liikunta-aktiviteetit Järvi-Saimaan Palvelut Oy tuottaa Rantasalmen kunnalle monipuoliset ja kattavat liikuntapalvelut sekä liikunta-alueiden hoidon ja kunnossapidon palvelusopimuksen mukaan. Tavoitteena on edistää liikuntaa, kilpa-...

Ajankohtainen tieto alueen koronavirustilanteesta

Ajantasainen tieto Itä-Savon sairaanhoitopiirin koronavirustilanteesta sekä toimintamallit ja suositukset löytyvät sosteri.fi-sivustolta. Sivulta sosteri.fi/koronavirus-sosterissa/ löydät tietoa muun muassa seuraavista asioista Ajantasainen tilanne Sosterin alueen...