Savonlinnan seudulla panostetaan kävelyyn ja pyöräilyyn

Savonlinnan kaupungin sekä Rantasalmen, Sulkavan ja Enonkosken kuntien yhteinen kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma on valmistunut. Edistämisohjelmassa on määritelty tavoitteet ja toimenpiteet kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseen. Suunnitelma ulottuu vuoteen 2040 asti ja käsittelee mm. infrastruktuurin kehittämiseen, kunnossapitoon, palveluihin, viestintään ja rahoitukseen liittyviä asioita.

Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen tuo Savonlinnan seudulle ja sen asukkaille monenlaisia hyötyjä. Laadukkaat ja turvalliset kävelyn ja pyöräilyn pääreitit lisäävät liikkumisen sujuvuutta. Lisääntynyt liikunta vaikuttaa positiivisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.  Korvaamalla lyhyitä matkoja kävelyllä ja pyöräilyllä voidaan parantaa paikallista ilmanlaatua ja lisätä muun muassa keskustojen sekä koulujen lähialueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Alueen asukkailla ja muilla alueelle liikkuvilla oli mahdollisuus osallistua suunnitteluun syksyllä 2021 toteutetun sähköisen kyselyn avulla. Lisäksi työssä toteutettiin turvallisia koulureittejä ja liikenteen ongelmakohteita kartoittava kysely. Molempien kyselyiden tuloksia hyödynnettiin laajasti toimenpiteitä suunniteltaessa.

Edistämisohjelmaan on koottu kattavat toimenpidetaulukot vastuutahoineen, joiden avulla pyritään saamaan kävelyn ja pyöräliikenteen kulkutapaosuus alueella selkeään nousuun. Edistämisohjelmaa on laadittu yhteistyössä pohjoismaisen rakennetun ympäristön asiantuntijayrityksen Sitowisen kanssa. Työlle saatiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin valtionavustusta liikkumisen ohjauksen valtionavustusta.

Rantasalmella ohjelman tulevaisuuden tavoitteet kohdentuvat pyöräilyreittien ja pyöräpysäköinti-infran kehittämiseen ja liikenneturvallisuuden lisäämisen olemassa olevilla jalankulku ja pyöräreiteillä.

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma

Rantasalmen infratoimenpiteet

Asukaskyselyn tulokset

Koulukyselyn tulokset

 

Yhteystiedot:

Savonlinnan kaupunki                        Rantasalmen kunta
Jani Ahokas                                           Johanna Keränen
infrapäällikkö                                       kehittämispäällikkö
jani.ahokas(at)savonlinna.fi               johanna.keranen(at)rantasalmi.fi

Sulkavan kunta                                   Enonkosken kunta
Antti Hulkkonen                                  Keijo Kemppinen
kiinteistöpäällikkö                               kunnaninsinööri
antti.hulkkonen(at)sulkava.fi             keijo.kemppinen(at)enonkoski.fi

Sitowise Oy
Milla Talja
projektipäällikkö
milla.talja(at)sitowise.com