Uimarannat

Rantasalmella on kuusi yleistä uimarantaa, joilla voi kesäisin vapaasti uida.

Yleisellä uimarannalla tarkoitetaan uimarantaa, jolla odotetaan käyvän huomattava määrä uimareita uimakauden aikana. Yleisen uimarannan vedenlaatua tarkkaillaan EU-säännösten mukaisesti, mistä juontuu nimitys EU-ranta. Tarkkailua tehdään kerran ennen uimakautta ja kolme kertaa uimakauden aikana. Pienillä yleisillä uimarannoilla tarkoitetaan rantoja, joilla ei odoteta käyvän huomattavaa määrää uimareita. Myös näiden uimarantojen vedenlaatua tarkkaillaan kolmella näytteenottokerralla uimakauden aikana. Tarvittaessa uimavesien tarkkailua tihennetään mahdollisten ongelmien ilmetessä

Uimarantojen vedenlaatututkimukset:

Liite: 22.6.2021

Uimarantojen tutkimistulokset / Rantasalmen liikuntapalvelut.

Liite: 19.7.2021

https://www.rantasalmi.fi/wp-content/uploads/2021/07/Jarvi-Saimaan-Palvelut-Oy-Rantasalmen-uimarannat-150721.pdf