Yhdysreittihankkeen tilannekatsaus

Mediatiedote 6.2.2023

Tilannekatsaus yhdysreitistä Rantasalmen keskustasta Porosalmen matkailualueelle

Marraskuussa käynnistyneessä hankkeessa selvitetään Rantasalmen keskustasta Porosalmen matkailualueelle johtavan yhdysreitin toteuttamismahdollisuudet. Yhdysreitti alkaisi Tiemassaarentien kevyenliikenteen väylän päästä ja yhdistyisi Porosalmentien varrella olemassa olevaan ulkoilureitistöön. Yhdysreitti mahdollistaisi turvallisen ja ympäristöystävällisin liikkumisen kävellen, juosten, pyöräillen ja mahdollisesti hiihtäen kahden keskeisen palvelukeskittymän välillä ympäri vuoden.

Ensimmäinen ehdotus yhdysreitin linjauksesta julkaistiin joulukuun alussa. Ehdotuksessa yhdysreitti kulki Tiemassaarentien itäpuolella ja hyödynsi vanhojen ulkoilureittien pohjia sekä metsäkoneuria. Toinen ehdotus yhdysreitin linjauksesta lähetettiin tammikuun alussa suoraan maanomistajille. Ehdotuksessa yhdysreitti kulki Tiemassaarentien länsipuolella ja hyödynsi aiempaan tapaan mahdollisimman paljon teitä ja polkuja. Molemmista ehdotuksista maanomistajilta saadut palautteet olivat hyvin samansuuntaisia, eivätkä valitettavasti mahdollista yhdysreitin toteuttamista.

Hankkeen ohjausryhmä toivoo, että alueen maanomistajien keskuudessa käytäisiin vielä keskusteluja siitä, kuinka yhteys Porosalmelle saataisiin toteutettua yhdessä sopien. Yhdysreitin edut nähdään Rantasalmen kunnan, kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden, matkailijoiden sekä alueen yrittäjien ja yhteisöjen edun mukaisiksi. Reitti helpottaisi liikkumista, lisäisi turvallisuutta ja alueellista elinvoimaa. Mahdolliset uudet ajatukset ja ehdotukset yhdysreitin toteuttamisesta voi toimittaa sähköpostilla: toni.auvinen@avarasti.fi 12.3.2023 mennessä.

Yhdysreittiin kohdistuva selvityshanke rahoitetaan Etelä-Savon maakuntaliiton myöntämällä maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahalla. Samaan aikaan Rantasalmen kunta selvittää yhdessä ELY-keskuksen kanssa myös kevyen liikenteen väylän toteuttamismahdollisuuksia Tiemassaarentien varteen. Liikennemäärät ja turvallisuustekijät tukisivat hanketta, mutta rahoitusta ei tällä hetkellä ole näkyvissä.

Lisätietoja hankkeesta:

Toni Auvinen, Toni Auvinen Avarasti Oy, 044 245 0818, toni.auvinen@avarasti.fi

Antero Peiponen, Rantasalmen kunta, 040 161 5048, antero.peiponen@rantasalmi.fi