Vesihuollon tiedote 24.11.2023

Rantasalmen jätevedenpuhdistamolla tehdään huolto- ja korjaustoimenpiteitä 26.11 – 1.12 välisenä aikana.

Osa laitoksen altaista joudutaan ohittamaan toimenpiteiden ajaksi. Tällöin puhdistusprosessilla ei saavuteta normaalia puhdistustehoa.

Purkuvesistöstä otetaan ylimääräiset vesistönäytteet mahdollisten vaikutusten arvioimiseksi. Mikäli tarvetta ilmenee, jatketaan ja laajennetaan näytteenottoa.

Puhdistamon alueella on edellä mainittuna aikana normaalia enemmän liikennöintiä raskaalla kalustolla.

Toimenpiteet eivät vaikuta kotitalouksien vedenkäyttöön.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Rainer Leskinen puh. 040 501 9831