Valvontasuunnitelman julkaiseminen kommenteille

Ympäristönsuojelulaki velvoittaa kuntia laatimaan alueelleen valvontasuunnitelman ja suunnitelmaan perustuvan valvontaohjelman. Suunnitelman hyväksymisestä ei tehdä lain mukaan päätöstä, mutta kuntalaisille ja toiminnanharjoittajille annetaan mahdollisuus kommentointiin ennen valvontasuunnitelman käyttöönottamista.

Kommentteja, ajatuksia ja kysymyksiä saa laittaa osoitteeseen: paivi.yli-kovero@rantasalmi.fi
Viimeinen päivä kommentoinnille on 04.04.2023

Ympäristösihteeri
Päivi Yli-Kovero
050 470 5080
paivi.yli-kovero@rantasalmi.fi

Valvontasuunnitelma