Tiedote yhdysreittiehdotuksesta Rantasalmelta Porosalmelle

Mediatiedote 9.12.2022

Ensimmäinen ehdotus yhdysreitistä Rantasalmelta Porosalmelle

Marraskuussa käynnistyneessä hankkeessa selvitetään Rantasalmen keskustasta Porosalmen matkailualueelle johtavan yhdysreitin toteuttamismahdollisuudet. Yhdysreitti alkaisi Tiemassaarentien kevyenliikenteen väylän päästä ja yhdistyisi Porosalmentien varrella olemassa olevaan ulkoilureitistöön. Yhdysreitti palvelisi sekä Porosalmen alueen matkailijoita, että Rantasalmen keskustan ja yhdysreitin varren asukkaita ja mökkiläisiä, yrityksiä ja yhteisöjä. Yhdysreitti mahdollistaisi turvallisen ja ympäristöystävällisin liikkumisen kävellen, juosten, pyöräillen ja mahdollisesti hiihtäen kahden keskeisen palvelukeskittymän välillä.

Tällä tiedotteella pyydämme alueen maanomistajia, asukkaita ja mökkiläisiä ilmaisemaan mielipiteensä ensimmäiseen ehdotukseen yhdysreitin linjauksesta. Ehdotuksessa yhdysreitti kulkee Tiemassaarentien itäpuolella ja hyödyntää vanhojen ulkoilureittien ja hiihtolatujen pohjia sekä olemassa olevia hiekkateitä, metsäkoneuria ja polkuja. Tavoitteena on, että yhdysreitille löydettäisiin yhteistyössä ja neuvotellen linjaus, jonka perusteella maanomistajien kanssa voidaan laatia ulkoilureittisopimukset.

Rantasalmen kunnan hallinnoiman selvityshankkeen toimeenpanosta vastaa Toni Auvinen Avarasti Oy / Suomen ulkoilureitit. Palautteet ensimmäiseen ehdotukseen pyydetään lähettämään sähköpostilla: toni.auvinen@avarasti.fi tai postitse: Toni Auvinen Avarasti Oy, Säestäjäntie 17, 71800 Siilinjärvi 31.12.2022 mennessä. Selvitystyötä jatketaan saatujen palautteiden perusteella.

Liitteenä kartta, jossa näkyy kohdealueen kiinteistörajat punaisella ja ensimmäinen ehdotus yhdysreitistä violetilla värillä.

Selvityshanke rahoitetaan Etelä-Savon maakuntaliiton myöntämällä maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahalla.

Lisätietoja hankkeesta:

Toni Auvinen, Toni Auvinen Avarasti Oy, 044 245 0818, toni.auvinen@avarasti.fi

Antero Peiponen, Rantasalmen kunta, 040 161 5048, antero.peiponen@rantasalmi.fi

Ehdotus yhdysreitistä Rantasalmelta Porosalmelle