TIEDOTE: Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi vuonna 2023 ennätysmäärän yksityisteiden perusparannusavustuksia

Vuonna 2023 Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi ennätysmäärän yksityisteiden perusparannusavustuksia Itä-Suomessa, yhteensä 16,3 miljoonaa euroa. Avustuksia haki innokkaasti tiekunnat, kun avustusprosentit nousivat. Summa kasvoi merkittävästi vuoteen 2022 verrattuna.

Vuonna 2024 valtionavustusmääräraha pieneni merkittävästi, 8,5 miljoonaan euroon koko maassa. Pohjois-Savon ELY-keskukseen tuli runsaasti hakemuksia, mutta määrärahat eivät riitä kaikkien käsittelyyn. Vuonna 2024 myönteisiä päätöksiä voidaan tehdä lähinnä siltojen ja isompien rumpujen hakemuksiin.

Hakemusten käsittelyssä priorisoidaan kriittiset sillat ja merkittävät yksityistiet. Määrärahatilanteesta johtuen hakemukset käsitellään myöhemmin, ja niitä voidaan pitää vireillä seuraavalle vuodelle. Pohjois-Savon ELY-keskuksessa on tällä hetkellä vireillä 148 ratkaisematonta hakemusta, joihin tarvittaisiin avustusta noin 9 miljoonaa euroa. Viime vuonna koko maassa myönnetyt avustusmäärärahat olivat 23 miljoonaa euroa, kun ne olivat vuonna 2022 vajaat 30 miljoonaa euroa.

Voit tutustua koko tiedotteeseen tästä.