Tiedote Kylätie 6 PIMA -työmaan aloittamisesta

Tiedote Kylätie 6 vanhan meijerin tontin valmistelutöistä 28.4.2023

Rantasalmen kunta aloittaa tontin valmistelu ja maanrakennustyöt osoitteessa Kylätie 6, vanhan meijerin tontti 08.05.2023. Tontin valmistelutöihin kuuluu vanhan meijerin perustusten purkaminen, maaperänpuhdistaminen rakennuksen purkujätteistä, vesi- ja viemärilinjojen uusiminen ja tontin kokonaisvaltainen muotoilu tulevaa paloasemarakentamista varten. Tontilta raivataan puustoa maansiirtoja ja tontin muotoilua varten. Yksittäisiä puita säästetään kevyenliikenteen väylän varrella mahdollisuuksien mukaan. Tontti maisemoidaan ja uudelleen istutetaan töiden valmistuttua.

Maanrakennus ja perustusten purkutyötä tehdään arkisin klo 07.00-18.00 välisenä aikana. Konetyö on pääasiallisesti kaivinkone, pyöräkuormain ja kuorma-autokalustolla tehtävää työtä. Meluhaitta on arvioitu lyhytaikaiseksi ja kohtuulliseksi. Työmaa toteutetaan PIMA-työnä eli pilaantuneen maaperän puhdistamistyömaana. Haitallisten aineiden käsittelyä vaativat työosiot tehdään ns. huputettuna. Risteysalueiden rakentamisjärjestelyt voivat vaikuttaa työmaan edetessä hetkellisesti Kylätien käyttöön. Työmaa-alueen läheisyydessä pyydetään noudattamaan varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta.

Lisätietoja:
Järvi-Saimaan Palvelut Oy
vastaavamestari Olli Saarikko puh. 040 189 5752
tekninen johtaja Pekka Lyytikäinen puh. 0400 659 520