Rantasalmen kunnan liikenneturvallisuuden nykytilanne

Savonlinnan seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitys etenee. Seudulla asuvien ja liikkuvien mielipiteitä liikenteestä ja liikenneturvallisuudesta selvitettiin huhti-toukokuun aikana karttapohjaisella liikenneturvallisuuskyselyllä.

Rantasalmen kunnan osalta liikenneturvallisuuskyselyyn vastasi noin 50 henkilöä, jotka jättivät kartalle 172 merkintää. Näistä 47 % kohdistui taajama-alueille. Erityistä huolta aiheuttivat korkeat ajonopeudet, erityisesti Ohitustiellä, Asikkalantiellä (Joroistentiellä) ja Kylätiellä. Myös teiden ja katujen heikko laatu sekä hankalat risteykset ja tienylityspaikat aiheuttivat turvattomuutta.

Löydät lisätietoa klikkaamalla alla olevaa linkkiä!

Liikenneturvallisuustilanne Rantasalmi

Voit tutustua asukaskyselyn tuloksiin nettikarttojen avulla: