Omakotiliitto etsii perustajajäseniä Rantasalmelle

Omakotiliitto tarjoaa omakotiasujille mahdollisuuden perustaa paikallisia jäsenyhdistyksiä, jotka toimivat alueellisina tukipisteinä ja yhteisöinä omakotiasumisen edistämiseksi. Jäsenyhdistysten perustaminen tarjoaa paikallisille omakotiasujille mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua omakotiasumisen kehittämiseen omalla alueellaan. Tässä on lyhyt kuvaus omakotiliiton jäsenyhdistyksen perustamisprosessista:

  1. Kiinnostuksen herääminen: Ensimmäinen askel jäsenyhdistyksen perustamisessa on kiinnostuksen herääminen omakotiliiton jäsenenä. Usein ryhmä innostuneita omakotiasujia kokoontuu yhteen ja keskustelee yhteisen jäsenyhdistyksen perustamisesta. Yhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään kolme jäsentä.
  2. Yhteydenotto Omakotiliittoon: Seuraava vaihe on ottaa yhteyttä Omakotiliittoon ilmaistakseen kiinnostuksensa jäsenyhdistyksen perustamiseen. Omakotiliiton asiantuntijat ja aluetoimijat ovat valmiita auttamaan ja tukemaan perustamisprosessissa.
  3. Perustamiskokous: Jäsenyhdistyksen perustaminen vaatii virallisen perustamiskokouksen järjestämisen. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen perustamiseen liittyvät asiat, kuten yhdistyksen nimi, säännöt, hallitus ja toimintasuunnitelma. Lisäksi valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
  4. Yhdistyksen rekisteröinti: Kun perustamiskokouksessa on vahvistettu yhdistyksen säännöt ja valittu hallitus, seuraava askel on yhdistyksen rekisteröinti. Rekisteröinti tapahtuu Patentti- ja rekisterihallituksen kautta. Rekisteröinnin myötä jäsenyhdistys saa virallisen aseman ja oikeudet toimia yhdistyksenä.
  5. Toiminnan käynnistäminen: Rekisteröinnin jälkeen jäsenyhdistys voi aloittaa toimintansa omakotiasujien hyväksi omalla alueellaan. Tähän sisältyy erilaisten tapahtumien, koulutusten ja tiedotustilaisuuksien järjestäminen. Jäsenyhdistys voi myös osallistua alueelliseen vaikuttamistyöhön ja toimia yhteyshenkilönä Omakotiliiton ja paikallisten viranomaisten välillä.

Omakotiliiton jäsenyhdistyksen perustaminen tarjoaa omakotiasujille mahdollisuuden vaikuttaa omakotiasumiseen liittyviin asioihin omalla alueellaan ja ylläpitää yhteisöllisyyttä omakotitaloasumisen parissa. Jäsenyhdistykset ovat tärkeitä toimijoita Omakotiliiton laajemman tavoitteen toteuttamisessa: edistää omakotiasujien hyvinvointia ja asumisen laatua koko Suomessa.

Kun mietitte oman yhdistyksenne perustamista, ottakaa yhteyttä järjestöpäällikkö Sami Toivaseen (sami.toivanen@omakotiliitto.fi) tai puhelimitse 040 847 4440. Lisätietoja löytyy omakotiliiton sivuilta.