Miten Rantasalmen brändityö etenee seuraavaksi?

Rantasalmen brändin määrittely on aloitettu kunnan arvoista, joita ei ole aikaisemmin määritelty kuntastrategiassa. Arvojen määrittelyn tueksi on järjestetty 8 työpajaa eri kohderyhmille aina varhaiskasvatuksen lapsista senioreihin. Työpajoihin osallistujia ja eri kyselyyn vastaajia oli yhteensä 362, joista kausiasukkaita 38. Kaikkien kohderyhmien työpajojen tuotokset ovat analysoitu ja niistä on tuotettu laadullisilla menetelmillä brändityöryhmässä ehdotus, jota käsiteltiin yleisötilaisuudessa kunnantalolla 28.5.2024. Yleisötilaisuudessa käsiteltiin työryhmän ehdotuksen sisältöä sekä mikä funktio on brändityössä arvojen määrittelyllä. Työpajoissa syntynyttä materiaalia voimme käyttää vielä myöhemmin. 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 4.7.2024 kuntastrategiaan liitettäväksi seuraavat arvot: 

  • Luonnollisesti kestävä– kestävä kehitys ja luonnonvarojen säilyminen  
  • Onnellisesti yhteisöllinen– yhteisöllisyys on voimavara, joka luo vahvan perustan Rantasalmen menestykselle  
  • Idyllisesti elinvoimainen– nykyaikaiset palvelut ja positiivinen uudistushalukkuus kasvun tukena  

Nämä arvot liitetään osaksi kuntastrategiaa – myös tuleville vuosille ohjaamaan pitkällä aikavälillä kunnan päätöksentekoa ja toimintaa. Brändiä työstämme vaiheittain etenevänä projektina. Hyväksyttyjen arvojen pohjalle kunnan brändityöryhmä aloittaa työstämään brändiin ja myös strategiaan liittyviä missiota (olemassaolon syy tai tarkoitus) ja visiota (haluttu tulevaisuus, jota kohti olemme menossa).  

Itse bränditarinaa pääsemme työstämään näiden jälkeen. Bränditarinan ympärillä määritellään miltä tavoitemielikuva eli Rantasalmen brändi tuntuu, näyttää, tuoksuu, kuulostaa. Määritelty ja hyväksytty brändi yhdessä kunnan arvojen kanssa luo kunnan identiteetin, persoonan – sen mitä Rantasalmi meistä itsestämme on ja miten se näyttäytyy muille. Bränditarinaa tullaan muovaamaan yleisötilaisuudessa syksymmällä. 

Bränditarinan rakentumisen jälkeen pääsemme työstämään viestinnällistä ilmettä ja markkinoinnillisia keihäänkärkiä eri kohderyhmille. Viestinnällä tulee olemaan merkittävä vaikutus siihen, miten meistä maailmalla puhutaan; Onko Rantasalmi haluttava matkakohde, kesänviettopaikka tai idyllinen etätyöpaikka, ehkä myös uudistushaluinen maailman megatrendejä seuraava Saimaan kehto.