Kylätiellä korjataan kiveyksiä viikoilla 44-46

Kylätien varrella korjataan katukiveyksiä viikoilla 44-46. Urakka-aikaan vaikuttavat sääolosuhteet.

Tiealueella ja sen läheisyydessä liikkuvia pyydetään noudattamaan varovaisuutta työmaan kohdalla.