Kyläyhdistysten perus- ja harkinnanvaraiset avustukset 2024 haettavissa

Kyläyhdistysten avustusmäärärahan jakoperusteet vuodelle 2024

Vuoden 2024 kunnan talousarvioon on varattu 5000 euron määräraha kylätoiminnan tukemiseen. Määräraha jaetaan perustoiminta-avustukseen ja harkinnanvaraiseen avustukseen.

Hakemuslomake on oheisessa linkissä ja sen voi allekirjoitettuna ja liittein varustettuna toimittaa joko paperisena kuntaan osoitteella Rantasalmen kunta/Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimiala, Eliel Saarisen tie 2, 58900 Rantasalmi tai sähköpostilla osoitteeseen rantasalmen.kuntarantasalmi.fi.

Avustushakemus 2024 (pdf)


Perustoiminta-avustus

Kyläyhdistykset voivat hakea perustoimintaansa avustusta 500 euroa. Perustoiminta-avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, joka on elinvoimainen ja toimiva. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa vuoden 2023 vuosikertomus ja vuoden 2024 toimintasuunnitelma. Hakuaika päättyy 1.12.2024.

Harkinnanvarainen avustus

Kylätoimikunnat voivat perusavustuksen lisäksi hakea pienimuotoisia harkinnanvaraisia avustuksia kylätoiminnan kehittämiseen. Avustukset haetaan erikseen ja niistä päätetään tapauskohtaisesti. Harkinnanvaraisista avustustarpeista kannattaa olla kunnan yhteyshenkilöön yhteyksissä ennakkoon.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi toiminnan kuvaus, kustannusarvio ja yhdistyksen omarahoituksen osuus avustuskohteeseen. Avustusmääräraha jaetaan hakemusten saapumisjärjestyksessä ja mikäli määräraha kyseisenä vuotena ei riitä, hakemuksen käsittelijä ilmoittaa asianosaiselle tilanteesta. Avustuksen kohteena oleva toiminta/hankinta tulee ilmoittaa toteutetuksi vuoden loppuun mennessä sähköpostitse osoitteeseen rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi. Hakuaika on jatkuva ja päättyy 1.12.2024.

Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Johanna Keränen, puh. 040 161 5033 ja johanna.keranenrantasalmi.fi