Kuulutus vuokra-asunnon hakemisesta

Rantasalmen kunta ja Kiinteistö Oy Rantasalmen Vuokratalot julistavat haettavaksi kaikki vuoden 2024 aikana vapautuvat vuokra-asunnot.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan verotodistus vuodelta 2022, selvitys kuukausituloista (työnantajan palkkatodistus, eläkepäätös, työttömyyskorvaus tms.).

Hakemuksessa tulee mainita asunnontarpeen syy, nykyinen asuntotilanne ja haettavan huoneiston koko.

Hakemus on voimassa vuoden 2024 ajan. Hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti.

Ennen 1.1.2024 jätetty hakemus on uusittava tammikuun 2024 loppuun mennessä, jotta se olisi voimassa vuoden 2024 loppuun. (uusimiseen ei tarvita uutta hakemusta, vaan hakemuksen jatkon voi ilmoittaa myös puhelimitse/sähköpostitse)

Lisätiedot puh. 050 571 2510, tiia.puustinen@rantasalmi.fi .

Hakemuslomakkeen löydät osoitteesta https://www.rantasalmi.fi/sujuvaa-arkea/asuminen/vuokra-asunnot/ hakemuksen voi täyttää myös sähköisesti.

Tekninen ja ympäristölautakunta
Kiinteistö Oy Rantasalmen Vuokratalot