Kuulutus; Ehdotus Etelä-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Kuulutus tulvariskialueeet 15.03.2024 (pdf)

Kuulemisasiakirjat ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset
Kuulemisasiakirjat ja niihin liittyvät tausta-asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilla www.vesi.fi/trh 15.3.2024 alkaen. Kuulemisaineistoa voi hakea vesi.fi-sivuilta kunnan, maakunnan, vesistön tai merialueen perusteella.

Kuulemisasiakirjoja ovat:
– Ehdotus Etelä-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi
– Valtakunnallinen kuulemisasiakirja tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta, lähtökohdista ja tavoitteista

Tausta-asiakirjoja:
– Tulvariskien alustavan arvioinnin digitaaliset tausta-asiakirjat (saatavilla verkkosivuilla www.vesi.fi/trh)