Kunnanjohtajan tiedote vesi- ja viemärilaitoksen toimintaan liittyen 31.5.2024

Olen saanut useita yhteydenottoja Rantasalmen jäteveden puhdistamon toiminnasta ja ohijuoksutuksista. Kuluneen vuoden aikana puhdistamolla ei ole ollut merkittäviä poikkeamia eikä ohijuoksusta ole jouduttu tekemään. Vallitsevalla tulvatilanteella ei ole ollut vaikutusta jätevedenpuhdistamon tai -pumppaamojen toimintaan.

Nykyinen puhdistamo alkaa olla käyttöiän lopussa jaa uuden puhdistamon luvitus ja suunnittelu on käynnissä. Vesi- ja viemärilaitoksella tehdään jatkuvasti työtä, jotta nykyisellä puhdistamolla päästään lupaehtojen mukaiseen puhdistustulokseen.

Uudella puhdistamolla tullaan pääsemään nykyistä puhdistamoa merkittävästi parempiin puhdistustuloksiin.

Kunnanjohtaja/vesi- ja viemärilaitoksesta vastaava viranhaltija
Rainer Leskinen