Koulukeskuksen pyörätelineistö uudistui Traficomin hankerahoituksen myötävaikutuksella

Rantasalmen kunta sai Traficomin Kävelyn ja pyöräilyn investointiavustuksen vuoden 2022 avustushaussa Koulukeskuksen pyöräsäilytysinfran uusimiseen. Avustuksen enimmäismäärä on 22 700 euroa, joka on puolet hankkeen kustannuksista. Hankkeella toteutettiin yhteensä 75 runkolukittavaa pyöräpaikkaa, joista osa katoksellisia, koulukeskuksen nykyiselle pyörien säilytysalueelle.
Hanke toteutti osaltaan Rantasalmen kunnan voimassa olevaa hyvinvointisuunnitelmaa ja kuluneen vuoden aikana hyväksyttyä seudullista kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmaa.